• 7.09.2022 - Plakat V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

 

  • 25.08.2022 - W zakładce PROGRAM zamieszczono ramowy i szczegółowy program Konferencji oraz informacje organizacyjne dla uczestników

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW ZJAZDU

 

Miejsce Zjazdu:

Centrum Transferu Wiedzy KUL

(ul. Ks. I. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin)

* Dla uczestników Zjazdu dostępny będzie parking podziemny w Kolegium Jana Pawła II (wjazd od strony ul. Łopacińskiego). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Komitetem Organizacyjnym do 7.09.2022 r. (bmt2022@kul.pl) – konieczne jest udostępnienie numerów tablic rejestracyjnych.

* Przerwa obiadowa - LanczoMania” - w budynku Gmachu Głównego KUL, obok Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 

Wydarzenia towarzyszące:

15.09.2022 (czwartek):

18:00 - 24:00 - Spotkanie z lubelskim folklorem - Muzeum Wsi Lubelskiej (Skansen) – wycieczka z przewodnikiem (dla chętnych), występ artystyczny, kolacja przy dźwiękach muzyki regionalnej

(al. Warszawska 96, 20-824 Lublin)

* dojazd i powrót we własnym zakresie

* Skansen znajduje się około 3 km od miejsca obrad. Możliwość dojazdu komunikacją miejską: przystanek „KUL 03” à przystanek „Warszawska-cerkiew 01” (numery linii autobusów: 18, 20, 30).

 

Dodatkowe informacje organizacyjne i mapa

 

16.09.2022 (piątek):

17:30 - 21:30 - koncert i kolacja integracyjna - Centrum Transferu Wiedzy KUL

*Koncert pt.: „Powróćmy jak za dawnych lat” - Tomasz Momot Orkiestra with UMCS oraz Soliści

*W programie koncertu usłyszymy najbardziej znane melodie polskich piosenek międzywojennych w aranżacjach Tomasza Momota. Będzie to podróż do najpiękniejszego okresu w historii polskiej muzyki, gdzie to właśnie melodie i słowa stanowiły integralną część dzieła i dotykały najczulszych strun serca. Przepełnione miłością, wolnością i pozytywną energią piosenki przypomną znaczenie najważniejszych wartości, ukazując piękno i szlachetność w swojej odsłonie.

*Koncert odbędzie się w Sali 408 w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Po koncercie zapraszamy na kolację integracyjną ("LanczoMania” - w budynku Gmachu Głównego KUL).

 

Wystąpienia ustne:

Wykłady Inauguracyjne (WI)/Plenarne (WP): 15-25 min. + 5 min. dyskusja

Wykłady (W): 15-20 min. + 5 min. dyskusja

Referaty (R): 10 min. + 5 min. dyskusja

* Prezentacje należy przygotować na nośniku USB z rozszerzeniem .pdf lub .pptx.

* Prosimy o przygotowanie prezentacji w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim.

* Prezentacja powinna być dostarczona do osoby obsługującej multimedia w odpowiedniej sali obrad najpóźniej 15 min przed rozpoczęciem Sesji.

* W salach obrad dostępne będzie sprzęt komputerowy pracujący w środowisku Windows (PowerPoint, Adobe Acrobat) z projektorem. Nie jest zalecane korzystanie z własnego komputera.

*Dla uczestników zjazdu przez cały dzień obrad dostępna będzie oddzielna sala przygotowań dla prelegentów (Sala 203). Podczas indywidualnej pracy w Sali 203, prosimy o korzystanie z własnego komputera.

* Przewidziano nagrody dla trzech najlepszych referatów w Sesji Młodych Naukowców.

 

Prezentacje plakatowe:

* Sesje plakatowe będą odbywać się w formie hybrydowej. Uczestnicy mają możliwość prezentacji plakatów wydrukowanych (forma tradycyjna) lub e-plakatów (forma multimedialna).

*Forma tradycyjna prezentacji plakatu naukowego:

- format plakatu: B1 (70-100 cm), orientacja pionowa;

- koszty wydruku plakatów ponoszą Uczestnicy Zjazdu;

- prosimy o rozwieszenie plakatów w pierwszym dniu obrad (15.09.2022 r.), najpóźniej w dniu Sesji Plakatowej;

- plakaty należy umieszczać zgodnie z numeracją zamieszczoną w szczegółowym programie Zjazdu i na tablicach umieszczonych w holu przy Salach 302 i 304;

- plakaty powinny być zdjęte po oficjalnym zakończeniu Zjazdu (17.09.2022 r.), najwcześniej po zakończeniu Sesji Plakatowej.

* Forma multimedialna prezentacji plakatu naukowego:

- format plakatu: B1 (70-100 cm), orientacja pozioma, minimalna czcionka rozmiar 24;

- e-plakat w postaci pliku pdf prosimy o przesłanie do Komitetu Organizacyjnego (bmt2022@kul.pl) najpóźniej w dniu 7.09.2022 r. do godziny 24:00 podając w nazwie numer plakatu z niniejszego komunikatu np. Kowalski_Jan_P01. Nieprzesłanie pliku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z tej formy prezentacji;

- prosimy o zadbanie o czytelność treści prezentowanych na e-plakacie (np. odpowiednią grubość linii i napisów na rysunkach, wykresach). Odpowiedzialność za czytelność prezentowanych danych odpowiada uczestnik Zjazdu;

- e-plakaty będą wyświetlane w Sali 302 w trakcie trwania danej Sesji Plakatowej oraz w trakcie przerw kawowych;

* Autorzy powinni być obecni przy plakacie lub e-plakacie w trakcie sesji, w celu zaprezentowania zamieszczonych treści.

* Plakat lub e-plakat może być przygotowany w języku polskim lub angielskim.

* Przewidziano nagrody dla trzech najlepszych plakatów w Sesji Młodych Naukowców.

 

Publikacje pokonferencyjne:

Autorzy wybranych wystąpień ustnych i plakatów naukowych prezentowanych na Zjeździe zostaną zaproszeni przez Komitet Naukowy do przesłania artykułów pokonferencyjnych do wybranych czasopism z listy MEiN:

Lekarz Wojskowy (ISSN: 0024-0745) -20 pkt. MEiN https://lekarzwojskowy.wim.mil.pl/

Pediatria i Medycyna Rodzinna (ISSN: 1734-1531) -20 pkt. MEiN http://pimr.pl

Central European Journal of Immunology (ISSN: 1426-3912) -IF 2.085; 70 pkt. MEiN https://www.termedia.pl/Journal/Central_European_Journal_of_nbsp_Immunology-10

 

Informacje dodatkowe:

*Certyfikaty aktywnego uczestnictwa w Zjeździe będą przesłane na adresy e-mailowe uczestników (w postaci pliku pdf) po zakończeniu konferencji.

* Osoby preferujące dietę wegetariańską proszone są o kontakt z Komitetem Organizacyjnym (bmt2022@kul.pl) najpóźniej do 1 września 2022 r.

 

Faktury:

*Podmiotem odpowiedzialnym za wystawianie faktur jest Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej (PTBMed). Zapytania odnośnie fakturowania prosimy kierować do Sekretarza PTBMed, dr. Łukasza Szymańskiego (lukas91.sz@gmail.com).

*Podczas Zjazdu będzie możliwość otrzymania faktury za uczestnictwo w Zjeździe (stoisko obok Sal 302 i 304).

 

 

 


 

 

  • NOWY TERMIN WYSYŁANIA ABSTRAKTÓW I WNOSZENIA OPŁAT KONFERENCYJNYCH

Szanowni Państwo, w związku z licznymi prośbami uczestników konferencji wydłużamy termin przesyłania abstraktów i wnoszenia opłat konferencyjnych do 27 czerwca 2022 roku.

 

 

Wytyczne i wzory formatowania abstraktów: abstrakt w języku polskim, abstrakt w języku angielskim

 

 

Po zakończeniu przyjmowania abstraktów otrzymają Państwo III Komunikat ze szczegółowym programem konferencji.

 

 

  • 4 maja 2022 - WYDŁUŻENIE TERMINU REJESTRACJI

          Do 31 maja 2022 roku nadal istnieje możliwość zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

          przez elektroniczny FORMULARZ.

 

  • 16 marca 2022 - KOMUNIKAT 2zawierający szczegółowe dane organizacyjne: miejsce i termin, ogólny program, opłaty konferencyjne, zasady rejestracji, zasady przygotowania materiałów i dane kontaktowe 

 

  • styczeń 2022 - KOMUNIKAT 1zawierający zaproszenie na konferencję

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2022, godz. 10:28 - Rafał Łopucki