Spotkanie Koła

Zapraszam na spotkanie Koła Naukowego

Anglistów w piątek 18 marca w czytelni anglistów:

-18.00 sekcja tyflodydaktyki

-18.30 sekcja tyflo + pozostali członkowie

2011-03-09