WITAMY NA STRONIE

FILOLOGII KLASYCZNEJ KUL

Χαίρετε! Avete!

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo Studenci

 

zgodnie z zarządzeniem JM. Ks. Rektora

z dnia 27 marca 2023 roku,

w dniach 3-4 oraz 12-14 kwietnia

zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie kształcenia zdalnego

w czasie rzeczywistym, zgodnie z rozkładem zajęć

na platformie MS Teams.

 

 

 

 

 

 

 

Christus natus est!

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe Klasyków

 

 

Tradycji stało się zadość kiedy w ostatnią środę mogliśmy spotkać się w gronie Studentów i Wykładowców filologii klasycznej, życząc sobie nawzajem Bożego błogosławieństwa i pokoju serca, które przynosi Boża Dziecina. Dzięki zaangażowaniu naszych Studentów tegoroczne spotkanie opłatkowe przybrało konkretny wymiar świątecznej, Bożonarodzeniowej uroczystości i związanej z nią tradycji w warunkach uniwersyteckiej sali wykładowej: zasłane i przybrane stoły, świąteczne dekoracje. Odczytany fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa w języku greckim, dźwięk wyśpiewanych i towarzyszących nam kolęd, barszcz z uszkami, świąteczna ryba... Nie zabrakło również udekorowanych pierników i przedobrych ciast, kawa, herbata, a przede wszystkim doskonała atmosfera wspólnoty, jaką stworzyli obecni, aż nie chciało się wychodzić... 

 

Wszystkim obecnym serdeczne podziękowania za obecność, dobry humor, uśmiech i życzenia... Nieobecnym Profesorom, z powodu choroby, szybkiego powrotu do pełni sił! P.T. Studentom, jak i Czcigodnym Wykładowcom filologii klasycznej składamy gorące życzenia. Niech Boża Dziecina błogosławi i wspiera w każdej dziedzinie życia, zarówno rodzinnego, zawodowego, jak i osobistego. Szczęść Boże!

 

ks. dr Dariusz Piasecki,

koordynator Kierunku Filologia Klasyczna

 

 

Wszyscy uczestnicy opłatkowego spotkania wyrazili zgodę na publikację ich wizerunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy opłatkowego spotkania wyrazili zgodę na publikację ich wizerunku

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy chętnych do studiowania filologii klasycznej na naszym Uniwersytecie!

 

Odważ się i spróbuj wejść w niesamowity i pociągający świat, w którym mądrość starożytnego świata wciąż wpływa na naszą codzienność i ją kreuje. Wejdź do łodzi filologii klasycznej i przeżyj fascynującą przygodę na miarę Odyseusza, czy Eneasza, wolą bogów gnanych, zamierzających do brzegów ich przeznaczenia... Dlaczego dziś nadal warto zgłębiać mądrość i języki Starożytnych? Posłuchaj...

 

 

 

 

 

 

 

 

Po co komu dziś filologia klasyczna?...

 

W kontekście ostatnich wydarzeń nadania zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Henrykowi Podbielskiemu, profesorowi naszego kierunku, rodzi się refleksja, dotycząca zasadności studiowania filologii klasycznej w obecnej dobie, po co komu dziś klasyka?...

Odpowiedzią niech będą poniższe słowa, sformułowane przez jednego z naszych Studentów, kończącego w tym roku akademickim studia filologii klasycznej, kierowane jednocześnie w duchu wdzięczności Panu Profesorowi Henrykowi Podbielskiemu oraz wszystkim Profesorom i Wykładowcom filologii klasycznej naszego Uniwersytetu, którzy swoim studentom otworzyli bramy niesamowitej przygody, która pomimo że starożytna wciąż żyje i zachwyca...

 

Czymże są zatem studia filologii klasycznej?... Z czymże je porównać, by obraz barwami swymi zachwycił i pozwolił woń poczuć, która nęci i przyciąga?... To jak wstąpienie do nawy, szerokiej i mocnej łodzi, odbijającej od brzegów Troi, przez lat kilka zmierzającej przez przygód wiele do upragnionych brzegów Itaki. To jak historia Eneasza wolą bogów pisana, znająca radości i smutki, wydawałoby się, niekończącej się wędrówki. A kiedy kres filologicznych zmagań nastąpi szkoda wysiąść i żal nawę opuścić, bo…

 

... „Jak słodko Odysowi u Kalipso było w niewoli, tak miłym jest jasyr dla żaka u Pani Łaciny i Greki. I choć nimfie serce się kraja, gdy odsyła lubego do jego Itaki, spieszy by bezpiecznie dotarł do Penelopy, daje mu łódź i rad kilka na drogę. Ciężko jest opuścić Wyspę Klasyki studentom, lecz mają swój literacki kompas, by nie zgubić się pośród odmętów gatunków, stylów i figur. Prowadzi ich jak Wergiliusz Dantego – mistrz Arystoteles swą Poetyką. Mimo iż myśl Arystotelesa do bólu jest racjonalna, ulżyjmy sobie łykiem wina z Uczty Platona i pójdźmy choć krok w świat idei, obrazu.

 

Widzimy drzewo, co piękne wydaje owoce, liście ma kształtne i kolorowe, pień jego silny i krzepkie gałęzie. Skądże jest siła, potęga i moc drzewa tego co kulowską filologią klasyczną się zowie? Skąd zwartość pnia naukowych ekspertów, skąd żywotne konary młodych klasyków, skąd płodność studenckich wysiłków – co pcha ich by zwiedzać greckie krainy, by nieść literackie owoce nutą rytmiczną, by dzielić się sophią na sympozjonach, przepraszam sympozjach w Polsce, na świecie? Drzewo bez korzeni szybko upada. Choć on niewidoczny, głęboko ukryty, lecz wciąż przenosi żywotne soki swej pasji i pracy, by drzewo wciąż rosło, kwitło, rodziło. Dziś spoglądamy na jeden z korzeni i gromko Vivat! krzyczymy.

 

Vivat! dla tego, co zgromadził na uczcie siedmiu, czyli całość, mędrców. Nie próżnowali oni, lecz piękne prowadząc dysputy owoc podwójny wydali „Literatury greckiej”, co cieszy każdego żaka, bo zgłębiwszy to dzieło w zażyłej przyjaźni jest wnet i z Melpomene poważną, i żartobliwą Talią, radosną Euterpe oraz piękną Kaliope. Także Klio, która dzieci ma pośród historyków i filozofów, wdzięczy się do mistrza słowa, co ze wciąż niewyczerpanego skarbca starożytności wydobywa perły, kryształy, które nadal nas, ludzi komputerów i tabletów, uczą, ujmują, bawią i kształcą.

 

By jednak mowa się nie przedłużyła – słuchajmy Hermogenesa i Pseudo-Longinusa w ich wzniosłym brevitas, zatem raz jeszcze Vivat Professor! Gratias agamus za Arystotelesa, Pauzaniasza, za rzesze twych uczniów, dziś profesorów, doktorów, za dobroć i przykład miłości do greki.”

 

- ks. mgr Piotr Wilk 

 

 

Odyseja Homera

w przekładzie prof. Romana Chodkowskiego

emerytowanego profesora filologii klasycznej KUL

 

 

Nie mniejszym powodem do naszej klasycznej dumy jest najnowsze wydanie Odysei Homera w przekładzie prof. Romana Chodkowskiego, tłumacza tragedii Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Pierwszy polski przekład Odysei Homera wydany prozą, opracowany przez Jana Parandowskiego, wydany został w 1953 roku. Po 67 latach tego dzieła podjął się ponownie nasz Profesor. Gratulujemy Panu Profesorowi, życząc zdrowia i wielu sił!

 

IMG_3974

 

 

 

 

 

 

Doktorat Honoris Causa

nadany przez UAM w Poznaniu

porfesorowi Henrykowi Podbielskiemu

 

 

 

 

- fotorelacja -

 

 

Przedstawimy Państwu fotorelację z poznańskiej uroczystości nadania doktoratu Honoris Causa profesorowi Henrykowi Podbielskiemu (autorstwo prof. Krzysztof Narecki, kierownik Katedry Języka Greckiego KUL)

 

 

img_0955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Henryk Podbielski w towarzystwie filologów klasycznych KUL prof. Krzysztofa Nareckiego z małżonką Alicją

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Henryk Podbielski

uhonorowany Doktoratem Honoris Causa

na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

w Poznaniu

 

img_0918

 

Niezmiernie miło nam jest poinformować, że Nasz Profesor Henryk Podbielski został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybitny filolog klasyczny, jeden z najwybitniejszych hellenistów polskich związany z naszym Uniwersytetem od niemalże 60 lat. Czujemy się tym bardziej zaszczyceni, że byliśmy studentami Pana Profesora. Vivat Professor!

 

 

 

 

Łacina i kolędy łączą kontynenty

 

 

 

 

 

Ten ciekawy projekt jest pomysłem studentów Instytutu Filologii Klasycznej KUL oraz dwójki wykładowców z bratnich uniwersytetów. W ubiegłym roku studenci klasyki nagrali płytę z kolędami po łacinie. Płyta znalazła szybko wielu miłośników w gronie wykładowców i studentów naszej Alma Mater. Dr Agnieszka Strycharczuk, pracownik SJO oraz Instytutu Filologii Klasycznej KUL podarowała płytę koledze, Panu Dr. Konradowi Czernichowskiemu, pracownikowi Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS. Obydwoje wykładowcy są członkami Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, który poprzez różne formy wsparcia pomaga misjonarzom w wielu krajach Afryki i nie tylko. Pan Doktor w ostatnich latach przebywa cyklicznie na zagranicznym stażu naukowo-dydaktycznym na uniwersytecie w Morogoro w Tanzanii. Zaprezentował swoim studentom jedno z nagrań, które bardzo im się spodobało. W tym roku, korzystając z ponownej obecności Pana Doktora w Tanzanii postanowiliśmy jeszcze bardziej rozpropagować sam język łaciński i tradycję śpiewania kolęd wspólną dla wszystkich chrześcijan. Studenci obydwu uniwersytetów nagrali dla siebie nawzajem serdeczne pozdrowienia i życzenia świąteczne oraz jedną wybraną kolędę.
KUL reprezentują studenci Filologii Klasycznej oraz Muzykologii zaś Jordan University College w Morogoro reprezentuje chór im. Jana Pawła II. Miło nam zaprezentować efekt tej ciekawej wymiany.
 

 

 

 

 

 

 

Greckie kolędowanie

 

 

Tradycją studentów jak i wykładowców filologii klasycznej jest coroczne opłatkowe spotkanie przed uroczystością Bożego Narodzenia. Niestety stan pandemii i tę tradycję nieco zweryfikował, ale nie zdołał przeszkodzić przesłać wszystkim kolędowe życzenia w języku... greckim. Serdeczne pozdrowienia z Bożonarodzeniowymi życzeniami, Studenci filologii klasycznej.

 

Poniżej zdjęcia z nagrania (studenci filologii klasycznej wraz z przyjaciółmi i dr Agnieszką Strycharczuk), oraz link do jej wysłuchania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty Classical Studies

Grecja 2021

 

Czas pandemii dla wszystkich okazał się niełaskawy... nie udało się w zeszłym roku akademickim przeprowadzić warsztatów z zakresu Classical Studies, które co roku staramy się odbyć w Grecji, Rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2021/2022 zbiegło się z długo oczekiwanym wyjazdem. Od pierwszego do dziesiątego października przemierzaliśmy greckie tereny od Aten po Saloniki, gdzie fizyczną obecnością, myślą i treściami wygłoszonych wykładów zarówno przez wykładowców, jak i studentów chłonęliśmy ducha starożytności greckiej. Tegoroczny wyjazd stał się dla wszystkich doskonałym preludium kolejnych klasycznych zmagań z szeroko pojętą grecko-rzymską spuścizną już w murach naszego Uniwersytetu...

 

... oto parę fotograficznych wspomnień...

(pozostała galeria zdjęć na stronie Katedry Filologii Greckiej)

 

 

 

 

 

 

 

 

49d545ae-2b93-4c74-a911-fe6ae5059399

 

 

 

aec0c1cc-bc08-4c0a-a95e-0a097a69fe16

 

 

ca16d38b-cdb1-4bef-95b1-076986acb799

 

img_0220

 

 

IMG_0348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, oto kilka zdjęć z ogólnopolskiej interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej "Zapachy starożytności", zorganizowanej - 17 maja bieżącego roku - przez naszych studentów.
 
IMG_3970
 
IMG_3973_kopia
 
IMG_3974
 
IMG_3979
 
 
IMG_3985
 
IMG_3987_kopia
 
IMG_3998
 
IMG_4001_kopia
 
IMG_4012
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej przez naszych studentów ogólnopolskiej interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. "Zapachy starożytności"

 

Poniżej program konferencji:


zapachy_starozytnosci_-_program_a2_a_mini
  

 

Wersja pdf do pobrania: zapachy_starozytnosci_-_program_a2_a 

 

 

 

 

Christus natus est nobis! Gaudeamus. Pax hominibus data est ac lumen magnum mundo apparuit. Qui de caelo descendit, Parvulus ille natus, admirabilis Consiliarius, Deus fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis, impleat corda nostra laetitia, spem confortet, caritatem augeat, impertiat benignam benedictionem unicuique nostrum in anno 2019, qui vere novus, faustus fortunatusque nobis omnibus sit.

 

Director Instituti

 

Die Natali Domini Nostri Iesu Christi 2018

 

zyczenia_swiateczne

 
 
Do życzeń dołączamy mały upominek świąteczny,
który dla wszystkich miłośników łaciny przygotowali nasi studenci.
 
 
 
 
 

 

Pieśń Ad Leuconoen Horacego w wersji muzycznej

 

Studenci filologii klasycznej KUL przygotowali wersję muzyczną pieśni Horacego Ad Leuconoen (carm. I 11).

Utwór, w którym śpiewa Łukasz Libowski, a na gitarze gra Andrzej Lewocki, dostępny jest na YouTube:

 

Serdecznie zapraszamy do słuchania.

 
 
 
 
 
 
Dnia 16.10.2018 roku w Centrum Transferu Wiedzy odbył się wykład pt. "US-China Relations in the Trump Era". Była to już piąta część serii „Jubileuszowe wykłady otwarte WNH".

Wystąpienie dr Mercy Kuo, Przewodniczącej Rady ds. Stosunków z Chinami w Stanie Waszyngton (WSCRC), poprzedziła mowa otwarcia Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL. Dr Kuo jest autorką cotygodniowych artykułów poświęconych polityce USA w międzynarodowym magazynie The Diplomat oraz byłym analitykiem CIA ds. Azji specjalizującym się w kwestiach polityki, bezpieczeństwa i militarnych w północno i południowo-wschodniej Azji. Na wykładzie obecni byli prowadzący zajęcia, profesorowie, a także Dyrektor ISKiO prof. dr hab. Agnieszka Dziuba. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem, salę wypełnili studenci m.in. sinologii, filologii angielskiej oraz MISHuS.

Foto Nikita Kruger

 

 

 

 

 

 

Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

oraz Fundacja Sant-Tech Pro bono maiore

zapraszają na konferencję sinologiczną

Chiny w świetle współczesnych badań sinologicznych,
która odbędzie się
w dniach 25-26 maja 2018 r.

 

Plakat i program konferencji w załączeniu:

 

plakat

program

 

 

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich -

 

25 kwietnia 2018 r.

 

 

dwnld2131837234

 

dwnld974040648

 

 

Z wielką radością podajemy do wiadomości, że

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r.

nadał

Pani dr hab. Agnieszce Dziubie

tytuł profesora nauk humanistycznych

 

 

 

CLARISSIMA DOMINA,

 

INSTITUTI CLASSICIS ET ORIENTALIBUS STUDIIS PROMOVENDIS

 

MAGISTRI DOCTORANDI DISCIPULI

 

EX ANIMO TIBI GRATULANTUR  ET OPTANT

 

UT  FIRMA VALETUDINE UTARIS

 

DEI GRATIA DONERIS

 

ET  PRAECLARA PHILOLOGIAE CLASSICAE ET SINOLOGIAE STUDIA 

 

PROMOVERE ET ADORNARE PERGAS

 

 

 

 

 

Kognitywistyka - Wydział Filozofii KUL oraz Katedra Sinologii Instytutu Filologii Studiów Klasycznych i Orientalnych zapraszają na wykład:

Katarzyna Harrold

Pekin 

Pałeczki na widelcu.

Kulturowe uczenie się.

Współczesne Chiny z perspektywy cudzoziemca.

 

11 kwietnia (środa), g. 15.45, s. CTW 216

 

2018_plakat_zaproszenie

-------------------------

Materiały dydaktyczne - P. mgr Jianhua Yang

Szanowni Państwo Studenci Sinologii!

 

Pod adresem  

http://jyangkul.net/ 

Pan mgr Jianhua Yang udostępnia materiały i pomoce dydaktyczne do nauki języka chińskiego. W Jego imieniu gorąco zachęcamy do korzystania z tej witryny, przygotowanej z myślą i w trosce o Państwa rozwój naukowy na polu języka i kultury chińskiej. 

 

Zmiana nazwy Instytutu

 

Szanowni Państwo,

 

Z nieukrywaną radością informujemy, że z dniem 1 marca 2018 r. decyzją Jego Magnificencji Księdza Rektora Instytut Filologii Klasycznej zmienił nazwę na:

Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

Dzięki tej nazwie "młodsza siostra" Filologii klasycznej - Filologia-sinologia, która istnieje w naszym Instytucie od 2012 r. otrzymała należne jej miejsce.

--------------

Instytut Filologii Klasycznej i Katedra Sinologii
zapraszają na konferencję sinologiczną
Chiny w świetle współczesnych badań sinologicznych,
która odbędzie się
w dniach 25-26 maja 2018 r.

konferencja sinologiczna zaproszenie

 

 

 

 

 

 

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór

na semestralne studia na

Xi’an International Studies University

oraz

Yangtze Normal University

w roku akademickim 2018/2019

szczegóły w załączeniu

 

Xi’an International Studies University

 

Yangtze Normal University

 

-------------

CHINY Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY - KONFERENCJA

 

Instytut Filologii Klasycznej i Centrum Polsko-Chińskie KUL zapraszają na konferencję "Chiny z polskiej perspektywy", która odbędzie się 20 października  2017 r. Szczegóły w załączeniu poniżej. Zachęcamy do uczestnictwa!

 

CHINY Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY

*******

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18

indeks

 

Szanowni Państwo!

 

Witamy wszystkich Studentów I roku Filologii Klasycznej i Sinologii.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie studentów I roku studiów stacjonarnych

z Władzami Wydziału Nauk Humanistycznych

odbędzie się 2 października 2017 r. (poniedziałek) 
o godz. 11.00 w sali CTW-408.

Następnie zapraszamy na spotkania z Dyrektorem i Pracownikami Instytutu Filologii Klasycznej:

 

godz. 13.30 - filologia-sinologia (I i II stopnia) – sala GG-244 (II 
piętro, Gmach Główny)

godz. 14.00 - filologia klasyczna (I i II stopnia) – sala GG-370 (III 
piętro, Gmach Główny)/

 

Serdecznie zapraszamy!

 

  

*******

MOST DO JĘZYKA CHIŃSKIEGO - WYRÓŻNIENIA DLA STUDENTEK SINOLOGII KUL

 

 

W dniu 25 maja 2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się szesnasta edycja konkursu Most do jęz. chińskiego, który zorganizowała Ambasada ChRL, Konsulat ChRL w Gdańsku, Hanban oraz Instytut Konfucjusza UG. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 19 studentów z 9 ośrodków uniwersyteckich w Polsce, w których  prowadzona jest nauka języka chińskiego. Konkurs jest przeznaczony dla osób, dla których język chiński nie jest językiem ojczystym. Składa się z trzech części: 1. prezentacji potwierdzającej kompetencje mówienia po chińsku; 2. ustnych odpowiedzi na 5 pytań dotyczących różnorodnej wiedzy o Chinach; 3. pokazu umiejętności związanych z chińską kulturą. Nagrodę główną w/w konkursu corocznie stanowi grant stypendialny przeznaczony na studia w Chinach. W 2017 roku zdobyła go reprezentantka Sinologii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W tegorocznych eliminacjach nie zabrakło także przedstawicieli Filologii sinologii KUL.  W konkursie uczestniczyły bowiem 2 Studentki naszej Sinologii. Były to: Beata Fijołek - II r. studiów II stopnia oraz Urszula Gancarczyk – III r. studiów I stopnia. Obydwie studentki bardzo dobrze zaprezentowały się w poszczególnych częściach konkursu,zdobywając 3 wyróżnienia (2 wyróżnienia - U. Gancarczyk i 1 wyróżnienie - B. Fijołek.

 

Zarówno członkowie jury konkursowego, jak i sami  uczestnicy oraz obserwatorzy podkreślali, że na szczególne docenienie zasługiwał znakomity występ obydwu naszych Pań, a zwłaszcza popisowy taniec z wachlarzem w wykonaniu B. Fijołek oraz perfekcyjny taniec z mieczem przygotowany przez  U. Gancarczyk.

 

Opiekę merytoryczną nad przygotowaniami studentek sprawował m.in. Pan J. Yang z Katedry Sinologii KUL, a Pani dr Zhang Liping z tej samej Katedry towarzyszyła studentkom podczas eliminacji centralnych w Gdańsku.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

*******

PODZIĘKOWANIA ZA AKTYWNY UDZIAŁ W DNIU CHIŃSKIM 10 maja 2017

 

 

W związku z Dniem Chińskim, który miał miejsce 10 maja 2017 r. chciałabym bardzo serdecznie podziękować Organizatorom, Pracownikom IFK, a przede wszystkim Studentom Sinologii, włączając w to Koło Naukowe Sinologów, za bardzo aktywną pracę, pełne zaangażowanie i zapał w promowaniu kultury chińskiej, co było widać i słychać.

 

Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się też za rok.

 

 

Agnieszka Dziuba, Dyrektor IFK 

 

 

 

 

*******

KONFERENCJA "ANTYCZNE ŹRÓDŁA I ICH WSPÓŁCZESNE INTERPRETACJE"

 UWAGA! ZGŁOSZENIA MOŻNA NADSYŁAĆ DO 15 CZERWCA 2017!

 

papirus

Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję planowaną na 6-7 października 2017 r. w murach naszej Uczelni.

 

Konferencja jest adresowana do badaczy antyku grecko-rzymskiego wszystkich dyscyplin: filologów klasycznych, historyków, historyków sztuki, archeologów, filozofów i prawników, których codzienna praca z antycznymi źródłami inspiruje do podejmowania nowych wyzwań badawczych i tworzenia nowatorskich projektów naukowych.

rekopis_sredniowieczny


 

Antyczne źródła - zaproszenie na konferencję

  

 

 

 

 

*******

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI IFK KUL W ZESPOLE SZKÓŁ PRZY AMBASADZIE RP W ATENACH

 

27 kwietnia, podczas warsztatów w Grecji, Pracownicy i Studenci IFK gościli w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. Oby to spotkanie było początkiem dłuższej, owocnej współpracy obu ośrodków.

 

 

27.04.17_-_ateny

 

IFK w ZS przy Ambasadzie RP w Atenach

 

 

*******

WARSZTATY W GRECJI 2017

 

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, Instytut Filologii Klasycznej, ze szczególnym zaangażowaniem Katedry Filologii Greckiej, w dniach 23 kwietnia - 7 maja br. organizuje w Grecji warsztaty połączone z objazdem naukowym. Biorą w nich udział Pracownicy, Doktoranci i Studenci IFK. 

 

PROGRAM WARSZTATÓW

 

 

 

eleuzis

 Uczestnicy warsztatów w Eleuzis - 2016 r.

 

 

*******

NAGRODY FENIKS DLA EMERYTOWANYCH

I OBECNYCH PRACOWNIKÓW IFK

 

feniks Stowarzyszenie Wydawców Katolickich po raz kolejny przyznało nagrody FENIKS, honorujące wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością i dumą informujemy, że w tegorocznym konkursie ponownie uznanie jury zyskała praca osób ze środowiska filologów klasycznych KUL. Nagrody zostały wręczone 1 kwietnia 2017 r. na zakończenie Targów Wydawców Katolickich w Warszawie.

 

 

W kategorii „Tłumacz” nagrodę otrzymał przekład Pseudo-Longinus, Pseudo-Arystydes, Anonymus Seguerianus, Apsines. Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa Rzymskiego, wstępami poprzedził, przetłumaczył i komentarzami opatrzył Henryk Podbielski. Przedmowa i redakcja naukowa K. Narecki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016.

 

 

stylistyki

 

 

Również w kategorii Tłumacz wyróżniona została książka Amalariusz z Metzu, Dzieła, T. I. Święte obrzędy Kościoła, przekład zbiorowy z języka łacińskiego, red. ks. Tadeusz Gacia, wstęp ks. Janusz A. Ihnatowicz, przypisy i bibliografia Agnieszka Strycharczuk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016.

 

 

amalariusz

 

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

*******

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA Z WATYKANU

Z OKAZJI OPUBLIKOWANIA

TOMU DZIEŁ AMALARIUSZA Z METZU

 

pismo_borgia

 

 

*******

MIĘDZYNARODOWE DNI ODYSEI

 

24 marca 2017 r/ Pracownicy i Studenci Instytutu Filologii Klasycznej wzięli  w czytaniu „Odysei” Homera w ramach Międzynarodowych Dni Odysei. Jest to ogólnoświatowa akcja, odbywająca się 24 marca 2017 r., której celem jest promocja kultury i wiedzy o Antyku.

W Polsce wzięły w niej udział ośrodki kulturalne oraz uniwersyteckie, m.in. z Warszawy, Poznania,Torunia i Wrocławia. W Lublinie czytanie rozpoczęło się o godz. 11.00 w Atrium Collegium Norwidianum. Słowa Odysei zabrzmiały w języku greckim (dr Iwona Wieżel), polskim (Michał Łukaszczyk) i chińskim (Wanda Kuzaka).

Relacja - Polskie Radio Lublin

 

odyseja

 

 

***

 

 

Tego samego dnia w godzinach 10.00-11.00 w Księgarnio-Kawiarni Szklarnia (Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12) odbyło się spotkanie pt. Tańcząc Homera, podczas którego grupa zawodowych filologów – tancerzy amatorów (absolwentów i pracowników KUL i UMCS, uczestników zajęć Lubelskiego Teatru Tańca) pod przewodnictwem p. prof. Roberta Chodkowskiego publicznie odczytała VI księgę Odysei. Homer przemówił po angielsku, francusku, niemiecku, nowogrecku, polsku, portugalsku, starogrecku i węgiersku. Premierowo odczytano fragmenty przekładu VI księgi Odysei pióra Pana Profesora. Lektura odbyła się w ramach XI Europejskiego Festiwalu Łaciny i Greki

 

Festiwal Odysei

Relacja - Facebook

tanczac_homera

 

 

 

 

  

 

*******

WYRÓŻNIENIE DLA NASZEGO PROFESORA 

 

Instytut Filologii Klasycznej z przyjemnością informuje, że

Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL

został wyróżniony w międzynarodowym konkursie CERTAMEN SALESIANUM, w którym polem rywalizacji jest latinitas viva. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii: proza łacińska za tekst 

 

Antibarbarus sive de laudibus Georgii praeclari Latinitatis in Polonia cultoris dissertatiuncula brevis.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy Księdzu Profesorowi dalszych sukcesów na polu translatoryki!

 

 certaminis_salesiani_victores_renuntiantur

 

*******

Amalariusz z Metzu. Dzieła.

Tom I - Święte obrzędy Kościoła

1482399585_dziela._swiete_obrzedy_kosciola

 

Lublin, TN KUL 2016

 

Z języka łacińskiego przełożyli: ks. Tadeusz Gacia, ks. Jarosław Adamiak, Natalia Turkiewicz, ks. Adam Wilczyński

Redakcja: ks. Tadeusz Gacia

Wstęp: ks. Janusz A. Ihnatowicz

Przypisy i bibliografia: Agnieszka Strycharczuk

 

 

Oficjalna promocja publikacji odbyła się 18 stycznia 2017 r. w sali CTW 114. 

 

PROGRAM PREZENTACJI (10.30-12.30)

 

Powitanie: Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, Prezes TN KUL

Słowo okolicznościowe:

Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL, Prodziekan WNH

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL, Dyrektor IFK

 

Prezentacja i prowadzenie dyskusji:

Dr hab. Jolanta G. Malinowska, prof. KUL

 

Część I

 

Dr hab. Piotr Plisiecki (Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL), Czasy Karola Wielkiego w perspektywie historycznej

 

Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL (Instytut Liturgiki
i Homiletyki KUL), Officium Divinum - fenomen modlitwy chrześcijańskiej we wczesnym średniowieczu

 

Mgr Bogusława Frontczak (Międzywydz. Studium Języków Obcych, UPJP II), Alegoryczna interpretacja Officium Divinum w ujęciu Amalariusza z Metzu

 

Lektura fragmentów dzieła:  doktoranci i studenci IFK: ks. mgr Jarosław Adamiak,

mgr Natalia Turkiewicz, ks. mgr Marek Gubernat MSF

 

          Część II

 

Komentarz do przekładu: ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL, dr Agnieszka Strycharczuk, ks. dr Adam Wilczyński.

 

 

 

 

 

 

 

 *******

 

Agnieszka Dziuba, Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Lublin 2016

 

klodia-metelli

 

 

Pierwsza w języku polskim monografia kobiety republiki rzymskiej.

 

 

 

 

*******

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS

dla publikacji Pracowników Instytutu Filologii Klasycznej

 

 

Z wielką przyjemnością powiadamiamy, że wśród nagród przyznanych przez Kapitułę Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS znalazły się w tym roku –w kategorii „Tłumacz” – dwie książki wydane w 2015 r. nakładem Towarzystwa Naukowego KUL, a przygotowane w Instytucie Filologii Klasycznej.

 

 

Nagrodę Feniks w kategorii w kategorii „Tłumacz” otrzymał nasz zasłużony, długoletni wykładowca, Pan prof. em. zw. dr hab. Robert Chodkowski za książkę: Ajschylos, Tragedie I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Prometeusz w okowach. Książka zawiera nowy przekład wraz z opracowaniem czterech wymienionych tragedii.

 

Wyróżnienie TN KUL w tej samej kategorii otrzymało Wydawnictwo TN KUL za książkę: Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas jego rodzaje. Rachuba czasu. Tłumaczenie zbiorowe z języka łacińskiego, red. Tadeusz Gacia, wstęp Henryk Wąsowicz, objaśnienia Natalia Turkiewicz, Lublin 2015. Książka zawiera przekład trzech dzieł komputystycznych Bedy, ostatniego Ojca Kościoła zachodniego. Słowo wstępne napisał Rektor KUL Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński. Tłumacze to Zespół Translatorski związany z Katedrą Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych: ks. mgr Jarosław Adamiak, mgr Damian Domański, ks. dr hab. Tadeusz Gacia (kierownik Katedry), ks. mgr Jakub Korczak, Sebastian Koralewicz, dr Agnieszka Strycharczuk, mgr Natalia Turkiewicz, Artur Turowski.

 

Rozdanie Feniksów 2016, nagród i wyróżnień odbyło się na zakończenie XXII Targów Wydawców Katolickich, podczas uroczystej gali w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, w sobotę 9 kwietnia br. o godz. 19.30. W uroczystości uczestniczyli znakomici goście, m. in.: JE Kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu za pontyfikatu Benedykta XVI oraz JE Kard. Garhard L. Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

 

W imieniu Pana Profesora Roberta Chodkowskiego przyznanego mu Feniksa odebrała dr Anna Maćkowska z TN KUL, a wyróżnienie za przekład dzieł Bedy Czcigodnego odebrał ks. mgr Jakub Korczak. Nagrody wręczył JE Ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki i przewodniczący Kapituły – Pan Prorektor KUL, dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, pracownik naszego Instytutu.

 

 

 

******* 

Warsztaty - Ateny 2016

 

 

Szanowni Państwo!

 

W dniach 18-27 kwietnia 2016 w Atenach organizowane są warsztaty z języka, literatury i kultury starożytnej Grecji. Szczegółowy plan tego wydarzenia znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

 

Warsztaty_w_Atenach_2016

 

 

 

 

 

*******

Nowi członkowie KNoKA PAN

 

Miło nam poinformować, iż dwoje Pracowników naszego Instytutu,

 

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

oraz

Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

zostało wybranych na członków Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN na kadencję 2015-2018.

 

Cieszymy się z Państwa sukcesu i serdecznie gratulujemy!

 

 

 

*******

Tadeusz Gacia, Radegunda z Turyngii.

Teksty źródłowe od VI do XII wieku

 

 

Okładka publikacji

 

 

Ukazała się drukiem najnowsza publikacja powstała w Instytucie Filologii Klasycznej KUL. Książka nosi tytuł Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku.

 

Jest to tłumaczenie poetyckich i prozatorskich utworów, powstałych w okresie od VI do XII wieku, a dotyczących postaci św. Radegundy z Turyngii.

 

 

Z języka łacińskiego przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył

ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL. 

 

 

 

 

*******

Beda Czcigodny. Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu.

Pierwszy polski przekład

opracowany przez zespół translatorski

przy Katedrze Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych

 

 

Ukazała się drukiem najnowsza publikacja powstała w Instytucie Filologii Klasycznej KUL, wydana nakładem Towarzystwa Naukowego KUL.

 

 

 

 

Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas jego rodzaje. Rachuba czasu. Tłumaczenie zbiorowe z języka łacińskiego, red. Tadeusz Gacia, wstęp Henryk Wąsowicz, objaśnienia Natalia Turkiewicz, Lublin 2015. 

 

Książka zawiera przekład trzech dzieł komputystycznych Bedy, ostatniego Ojca Kościoła zachodniego.

 

Słowo wstępne napisał Rektor KUL Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński.

 

Tłumacze to Zespół Translatorski związany z Katedrą Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych: ks. mgr Jarosław Adamiak, mgr Damian Domański, ks. dr hab. Tadeusz Gacia (kierownik Katedry), ks. mgr Jakub Korczak, Sebastian Koralewicz, dr Agnieszka Strycharczuk, mgr Natalia Turkiewicz, Artur Turowski.

Autor: Iwona Wieżel
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023, godz. 09:47 - Dariusz Piasecki