WITAMY NA STRONIE

FILOLOGII KLASYCZNEJ KUL

Χαίρετε! Avete!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim smutkiem, ale jednocześnie chrześcijańską nadzieją życia wiecznego informujemy o odejściu Pana Profesora Roberta Romana Chodkowskiego (1938-2024)

Pan Profesor całe swoje życie związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W 1963 roku obronił pracę magisterską z filologii klasycznej na KUL. Po trzech latach pracy w szkolnictwie średnim w Ostrowcu Świętokrzyskim został następnie zatrudniony na etacie asystenta w I Katedrze Filologii Klasycznej u prof. Janiny Pliszczyńskiej. Doktorat obronił w 1973 roku na UAM u profesora Wiktora Steffena. Dysertacja p.t. Funkcja obrazów scenicznych w tragediach Ajschylosa ukazała się drukiem w Wydawnictwie Ossolineum w 1975 r. W roku akad. 1973/74 odbył roczny staż naukowy w Uniwersytecie w Lovanium.

Jako nauczyciel akademicki Robert Chodkowski prowadził ćwiczenia, proseminaria, konwersatoria, seminaria i wykłady dla studentów filologii klasycznej KUL. Pod jego kierownictwem powstało kilkadziesiąt prac magisterskich, dotyczących zagadnień literackich, teatralnych, filozoficznych i religijnych. Stworzył też Katedrę Dramatu i Teatru Antycznego w Instytucie Filologii Klasycznej. W latach 1998-2001 był dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej KUL.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły literatury greckiej, teatru i dramatu greckiego, myśli religijnej pisarzy antycznych, czy też teorii literatury. Był autorem licznych publikacji naukowych w tym najnowszych przekładów Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa, a także Iliady i Odysei Homera. Choć jesteśmy zasmuceni odejściem naszego Profesora, to jednak wierzymy, że kiedyś spotkamy się wspólnie w Domu Ojca. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być jego uczniami... 

  

 

 

 

Surrexit Christus, alleluia!

 

Χριστὸς ἀνέστη!

 

Błogosławionych Świąt

Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

 

Otrzymanie nominacji profesorskiej z rąk Prezydenta RP

przez Prof. dr hab. Krzysztofa Nareckiego

Kierownika Katedry Filologii Greckiej

GRATULUJEMY

 

 

prof-_narecki-_wreczenie

 

 

 

 

 

 

Inskrypcja z Andanii

in situ

 

„Wystarczy chwila, aby pokochać Grecję, ale życia zabraknie, aby ją poznać”…

Słowa te towarzyszą studentom i miłośnikom filologii klasycznej KUL podczas corocznych warsztatów z zakresu Classical Studies. Nasi studenci mają unikatową możliwość poznawania Hellady w świetle najnowszych badań i odkryć archeologicznych, odwiedzania miejsc związanych z historią i literaturą, które często znajdują się poza turystycznym szlakiem. Zawsze chcemy zobaczyć coś nowego, nieznanego, ukrytego przed oczami wielu.

 Jednym z takich miejsc, które odwiedziliśmy podczas warsztatów w 2023 roku było Konstantinoi, malutka wioseczka na Peloponezie, kryjąca niezwykły skarb… Tym skarbem jest wmurowana w cerkiew tablica zawierająca starożytne prawo z Andanii z I w przed Chr. Był to jeden ze sposobów, aby zachować starożytny tekst dla potomnych – wkomponować ją w ważną społecznie inną budowlę i tak się stało.

Tablicę tę znaleźliśmy już po zmroku, na wzgórzu, na które kierowca odmówił wjazdu, zmęczeni, ale niezwykle szczęśliwi, że się udało.

 

Opracowania i tłumaczenia tekstu z tablicy podjęli się

dr hab. Ewa Osek, prof. KUL i mgr Artur Turowski

Swiete_prawo_z_Andanii

 

page3image48706768

 

Cerkiew świętych Konstantyna i Heleny w Konstantinoi

(fot. Katarzyna Kołakowska, 2023).