Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjęłam informację o odejściu Księdza Profesora.

Zapamiętam Go jako Profesjonalnego Wykładowcę, przekazującego wiedzę w logicznej, spójnej i ustrukturyzowanej formie. Cierpliwego i wymagającego Promotora, wprowadzającego swoich uczniów w arkana naukowych standardów z konsekwencją i niezmiennym spokojem. Człowieka skromnego, serdecznego, życzliwego i oddanego pracy.

Rodzinie i Bliskim, a także Współpracownikom Księdza Profesora składam wyrazy najgłębszego współczucia.

REQUIESCAT IN PACE

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2020, godz. 21:51 - Tomasz Peciakowski