Dr hab. Antoni Zoła, Prof. KUL 

Książki:

Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce. Lublin 2003. 

Wydawnictwa redaktorskie:

 • Śpiewnik Liturgiczny. Red. B. Bartkowski, Z. Bernat, K. Mrowiec, I. Pawlak, Rogala, A. Zoła. Lublin 1991.
 • Śpiewnik Kresowy. Red. A. Zoła, Lublin 1993.
 • Polski Śpiewnik Popularny. Red. A. Zoła. Lublin 1997. 

Artykuły:

 • Z badań nad muzycznym folklorem religijnym w Polsce. „Literatura Ludowa”. Dwumiesięcznik naukowo-literacki 31(1987)4 s. 11-26 [współautor: B. Bartkowski].
 • Z problematyki badań nad tonalnością polskich śpiewów religijnych z żywej tradycji. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 34(1987) s. 89-102.
 • Pastorałki i kolędy w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych. „Muzyka w liturgii” 4(1989)2 s. 3-6.
 • Badania nad ludowym śpiewem religijnym w Instytucie Muzykologii KUL (1970-1991). „Twórczosc Ludowa” 6(1991)2 s. 43-45.
 • Problem autentyczności żywej tradycji polskich śpiewów religijnych. W: Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii. Red. B. Bartkowski, S. Dąbek, A. Zoła. Lublin 1992 s. 85-89.
 • Śpiewy za zmarłych w zródłach fonograficznych Instytutu Muzykologii KUL. „Etnolingwistyka” 9-10(1997-98) s. 365-366.
 • Archetypy modalne w polskich śpiewach religijnych w żywej tradycji. W: Staropolszczyzna muzyczna. Red. J. Guza-Pasiakowa, A. Leszczyńska, M. Perz. Warszawa 1998 s. 171-174.
 • Pieśni maryjne w zywej tradycji. Typologia i charakterystyka. W: Muzyka Sakralna. Materiały z seminariów „Gaude Mater”. Red. J. Masłowska. Warszawa 1998 s. 63-72.
 • Struktury harmoniczne w towarzyszeniu organowym do polskich pieśni religijnych. „Zeszyty Naukowe KUL” 41(1998)1-2 s. 109-117.
 • Bogactwo kultury muzycznej. Ludowe pieśni religijne z perspektywy 30 lat badań. „Czas kultury” 5-6(2001) s. 208-213.
 • Ludowe pieśni religijne w Polsce w dobie kulturowych transformacji. „Studia Sandomierskie” 8(2001) s. 124-128.
 • Polskie pieśni wielkopostne. W: CD-booklet Pieśni Polskie: Wielkopostne. Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej, Fundacja Muzyka Kresów. Lublin 2005 s. 3-8.
 • Polskie pieśni religijne w żywej tradycji (The Polish Religious Song in Living Tradition. W: CD-booklet Polskie pieśni religijne. Seria wydawnicza Polskiego Radia Muzyka Źródeł. J. Popis (red.). Warszawa 2006 s. 1-11.
 • Ludowe śpiewy religijne w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. W: Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku. Red. B. Matławski. Kamień Pomorski 2006 s. 41-49.
 • Ludowa recepcja śpiewów Wielkiego Tygodnia. W: W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych. Red. J. Bień. Lublin 2007 s. 156-161.
 • Struktury tonalne Gorzkich żali i ich ludowa recepcja. W: Studia Pro Musica Sacra. T IV. Perły muzyki kościelnej: chorał gregoriański i Gorzkie żale. R. Tyrała (red.). Kraków 2007 s. 145-156.
 • Diabolus in musica, czyli problemy z ideą porządku. W: Homo meditans. Lublin 2008 s. 119–127.
 • Ludowe pieśni maryjne (Folk songs and hymns to Virgin Mary). W: CD-booklet Kapela Brodów. [Patronat medialny: Program Drugi Polskiego Radia] Warszawa 2008 s. 20–25.
 • Koncepcja badań nad żywą tradycją polskich śpiewów religijnych w ujęciu Bolesława Bartkowskiego. „Additamenta Musicologica Lublinensia” 4(2008)1 s. 11–18.
 • Gregorian chant and folk culture in Poland. W: Traditional musical cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and folk transmission (Red. P. Dahlig). Warszawa 2009 s. 243–256.
 • Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji w Szczawnicy. Polish religious songs in the thriving Szczawnica tradition. W: CD-booklet Szczawnica 1973 - Szczawnicki Chór Kameralny. Szczawnica 2009 s. 6–16.
 • Posoborowa praktyka muzyczno-liturgiczna a ludowe tradycje muzyczne w Polsce. W: Artificium, ars, scientia. Księga jubileuszowa w 80 rocznicę urodzin ks. Profesora Jana Chwałka. M. Szymanowicz (red.). Lublin 2010 s. 645-651.

 

 

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2010, godz. 19:24 - Robert Bernagiewicz