Wykaz skrótów

IGP - Insegnamenti di Giovanni Paolo II [Città del Vaticano]

I (1978), ss. 477 XI (1988) t. 4, ss. 2317

II (1979) [t. 1], ss. 1729

XII (1989) t. 1, ss. 1945

II (1979) t. 2, ss. 1574

XII (1989) t. 2, ss. 1783

III (1980) t. 1, ss. 1983

XIII (1990) t. 1, ss. 1885

III (1980) t. 2, ss. 1869

XIII (1990) t. 2, ss. 1888

IV (1981) t. 1, ss. 1292

XIV (1991) t. 1, ss. 1983

IV (1981) t. 2, ss. 1313

XIV (1991) t. 1, ss. 1983

V (1982) t. 1, ss. 1376

XIV (1991) t. 1, ss. 1983

V (1982) t. 2, ss. 2497

XV (1992) t. 1, ss. 2147

V (1982) t. 3, ss. 1751

XV (1992) t. 2, ss. 1119

VI (1983) t. 1, ss. 1730

XVI (1993) t. 1, ss. 1855

VI (1983) t. 2, ss. 1496

XVI (1993) t. 2, ss. 1725

VII (1984) t. 1, ss. 2016

XVII (1994) t. 1, ss. 1367

VII (1984) t. 2, ss. 1708

XVII (1994) t. 2, ss. 1281

VIII (1985) t. 1, ss. 2081

XVIII (1995) t. 1, ss. 2054

VIII (1985) t. 2, ss. 1683

XVIII (1995) t. 2, ss. 1589

IX (1986) t. 1, ss. 2204

XIX (1996) t. 2, ss. 1206

IX (1986) t. 2, ss. 2242

XX (1997) t. 1, ss. 1799

X (1987) t. 1, ss. 1482

XX (1997) t. 2, ss. 1230

X (1987) t. 2, ss. 2582

XXI (1998) t. 1, ss. 1669

X (1987) t. 3, ss. 1812

XXI (1998) t. 2, ss. 1483

XI (1988) t. 1, ss. 1073

XXII (1999) t. 1, ss. 1660

XI (1988) t. 2, ss. 2625

XXII (1999) t. 2, ss. 1396

XI (1988) t. 3, ss. 1405

XXIII (2000) t. 1, ss. 1415

NP I - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, I (1978), Poznań-Warszawa 1987, ss. 220.

NP II, 1 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, II (1979) t. 1, Poznań 1990, ss. 793.

NP II, 2 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, II (1979) t. 2, Poznań 1992, ss. 753.

NP III, 1 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, III (1980) t. 1, Poznań-Warszawa 1985, ss. 875.

NP III, 2 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, III (1980) t. 2, Poznań- Warszawa 1986, ss. 924.

NP IV, 1 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, IV (1981) t. 1, Poznań 1989, ss. 611.

NP IV, 2 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, IV (1981) t. 2, Poznań 1989, ss. 572.

NP V, 1 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, V (1982) t. 1, Poznań 1993, ss. 877.

NP V, 2 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, V (1982) t. 2, Poznań 1996, ss. 1004.

NP VI, 1 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, VI (1983) t. 1, Poznań 1998, ss. 852.

NP VI, 2 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, VI (1983) t. 2, Poznań 1999, ss. 686.

AP1 - "Anioł Pański" z papieżem Janem Pawłem II, t. 1, Libreria Editrice Vaticana 1982, ss. 462.

AP2 - "Anioł Pański" z papieżem Janem Pawłem II, t. 2, Libreria Editrice Vaticana 1986, ss. 479.

AP3 - "Anioł Pański" z papieżem Janem Pawłem II, t. 3, Libreria Editrice Vaticana 1989, ss. 395.

AP4 - "Anioł Pański" z papieżem Janem Pawłem II, t. 4, Libreria Editrice Vaticana 1992, ss. 398.

AP5 - "Anioł Pański" z papieżem Janem Pawłem II, t. 5, Libreria Editrice Vaticana 1995, ss. 415.

AP6 - "Anioł Pański" z papieżem Janem Pawłem II, t. 6, Libreria Editrice Vaticana 1998, ss. 442.

JPZP - Jan Paweł II na ziemi polskiej, Libreria Editrice Vaticana 1979, ss. 286.

ORpol. - "L'Osservatore Romano" wydanie polskie 1(1980) -