O KOBIECIE

1978

1. Widzialny znak misji kobiety w Kościele (Przemówienie u grobu św. Katarzyny, Rzym, 5 XI), NP I, s. 45-46; toż: Segno visibile della missione della donna nella Chiesa, IGP I, s. 102-104.

2. Bogactwo żywej wiary w sercu Kościoła (Przemówienie do sióstr zakonnych, 10 XI), NP I, s. 56-59; toż: Ricchezza di fede viva nel cuore della Chiesa, IGP I, s. 126-131.

3. Siostry zakonne światłością Kościoła ludzkości (Przemówienie do przełożonych generalnych sióstr zakonnych, 16 XI), NP I, s. 75-77; toż: Le religiose, luce per la Chiesa e per l'umanità, IGP I, s. 165-168.

1979

4. Odblask słodyczy Maryi na obliczu każdej matki (Przemówienie do młodzieży, 10 I), NP II, 1, s. 20-21; toż: Sul volto di ogni madre un riflesso della dolcezza di Maria, IGP II, 1, s. 38-40.

5. List Sekretarza Stanu do Uczestniczek Zebrania Światowej Unii Kobiet Katolickich (29 I), NP II, 1, s. 104-105; toż: Lettera del Segretario di Stato all'Unione Donne Cattoliche, IGP II, 1, s. 259-261.

6. Przemówienie do sióstr klauzurowych (Guadalajara, 30 I), NP II, 1, s. 112-114; toż: La vostra vita di consacrate é pienamente attuale, IGP II, 1, s. 283-286.

7. Godność kobiety i jej misji (Przemówienie do członkiń Stowarzyszenia API-COLF, 29 IV), NP II, 1, s. 435-438; toż: La dignità della donna e della sua missione, IGP II, 1, s. 1018-1023.

8. O godności kobiety i matki polskiej (Przemówienie na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 VI), NP II, 1, s. 613-614.

9. Do wyższych przełożonych zgromadzeń żeńskich (Jasna Góra, 5 VI), NP II, 1, s. 634-636; toż: La vocazione religiosa segno vivo del "secolo futuro", IGP II, 1, s. 1425-1429.

10. Do sióstr zakonnych (Kraków, 9 VI), NP II, 1, s. 704-707.

11. Świadectwo zakonne odpowiadające naszym czasom (Przemówienie do unii przełożonych generalnych, 15 XI), NP II, 2, s. 555-558; toż: Una testimonianza religiosa aderente al nostro tempo, IGP II, 2, s. 1165-1170.

12. Bądźcie żywymi przykładami wiarygodnego wzoru kobiety (Przemówienie do przedstawicielek Włoskiego Ośrodka Kobiecego, 7 XII), NP II, 2, s. 643-645; toż: Siete esempi viventi di un progetto credibile di donna, IGP II, 2, s. 1339-1342.

1980

13. Tajemnica kobiety objawia się w macierzyństwie (Audiencja generalna, 12 III), NP III, 1, s. 226-228; toż: Il mistero della donna si rivela nella maternità, IGP III, 1, s. 540-550.

14. Paschalny wymiar konsekracji zakonnej (Przemówienie do sióstr zakonnych, 13 IV), NP III, 1, s. 372-375; toż: Dimensione pasquale della consacrazione religiosa, IGP III, 1, s. 894-899.

15. Jesteście włączeni w prorockie posłannictwo Kościoła (Do sióstr zakonnych, 3 V), NP III, 1, s. 461-464; toż: A pieno titolo coinvolte nella missione profetica della Chiesa, IGP III, 1, s. 1095-1100.

16. Głównym obowiązkiem jest uznać godność i prawa kobiety (Przemówienie do uczestników V Międzynarodowego Kongresu do Spraw Rodziny, 8 XI), NP III, 2, s. 568-570; toż: È un dovere capitale riconoscere la dignità e i diritti della donna, IGP III, 2, s. 1083-1087.

1981

17. Żyć i świadczyć o wierze (Przemówienie do sióstr zakonnych, 3 I), NP IV, 1, s. 8-9; toż: Vivere e testimoniare la fede nell'ideale missionario di Monsignor Comboni, IGP IV, 1, s. 18-20.

18. Jesteście świadkami miłości (Przemówienie do sióstr zakonnych, 17 II), NP IV, 1, s. 157-161; toż: Essere testimoni, perseverare nella preghiera, aderire docilmente al magistero della Chiesa, IGP IV, 1, s. 320-326.

19. Kontemplacyjny wymiar tajemnicy życia konsekrowanego (Przemówienie do sióstr zakonnych, 26 II), NP IV, 1, s. 273-274; toż: La dimensione contemplativa segreto della vita religiosa, IGP IV, 1, s. 556-559.

1982

20. Strzeżcie zazdrośnie spuścizny duchowej przekazanej wam przez bł. Agnieszkę Czeską (List do abpa Pragi, 1 III), NP V, 1, s. 309-313; toż: Custodite gelosamente l' eredità spirituale tramandatavi dalla Beata Agnese di Boemia, IGP V, 1, s. 732-739.

21. List do Arcybiskupa Spoleto (W 600-lecie urodzin św. Rity, 15 III), NP V, 1, s. 378-382; toż: Lettera all'Arcivescovo di Spoleto, IGP V, 1, s. 871-875.

22. Służycie wielkiej sprawie katolickiego kapłaństwa (Przemówienie do gospodyń plebańskich usługujących kapłanom, 22 IV), NP V, 1, s. 576-578; toż: Voi donate la vita ad una causa grande, quella del sacerdozio cattolico, IGP V, 1, s. 1289-1292.

23. Dwie odpowiedzi na wezwanie miłości (Homilia podczas kanonizacji Margherity Bourgeoys i Giovanny Delanoue, 31 X), NP V, 2, s. 628-632; toż: Due risposte autentiche alla chiamata dell'amore, IGP V, 3, s. 986-993.

24. Święta Teresa od Jezusa, jak nowa Samarytanka, zachęca wszystkich, aby zbliżyli się do Chrystusa, źródła żywej wody (Homilia podczas Mszy świętej, Avila, 1 XI), NP V, 2, s. 650-656; toż: Nuova samaritana, S. Teresa di Gesù invita tutti ad avvicinarsi a Cristo, IGP V, 3, s. 1032-1041.

25. "Pilna służba miłości" siostry Angeli od Krzyża jest bodźcem do podążania ku sprawiedliwości społecznej (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej, 5 XI), NP V, 2, s. 713-716; toż: La "carità d'urgenza" di Angela della Croce é impulso a progredire verso la giustizia sociale, IGP V, 3, s. 1145-1151.

26. Za przykładem Matki Eugenii Ravasco rozwijajcie apostolstwo nauczania (Przemówienie do sióstr zakonnych, 11 XII), NP V, 2, s. 929-932; toż: Sull'esempio di Madre Eugenia Ravasco incrementate l'apostolato dell'insegnamento, IGP V, 3, s. 1588-1592.

1983

27. Ona jest  Matką i doskonałym Wzorem chrześcijanina (Homilia podczas Mszy świętej w sanktuarium Suyapa, Honduras, 8 III), ORpol. 4(1983) nr 4, s. 22-23; toż: La prezenza di Maria nella nuova pentecoste della Chiesa, IGP VI, 1, s. 648-654.

28. "Będę błogosławił Pana po wieczne czasy" (Homilia podczas beatyfikacji Urszuli Ledóchowskiej, Poznań, 20 VI), w: Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno moja! Jan Paweł II znów na polskiej ziemi, Libreria Editrice Vaticana 1983, s. 123-129; toż: Il legame dell'uomo con la terra alla base dell'esistenza della società, IGP VI, 1, s. 1601-1607.

29. "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości" (Homilia, Wrocław, 21 VI), w: Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno moja! Jan Paweł II znów na polskiej ziemi, Libreria Editrice Vaticana 1983, s. 150-159; toż: Riacquistare la reciproca fiducia per costruire il futuro della patria, IGP VI, 1, s. 1617-1625.

30. Błogosławiona z Galilei (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, 13 XI), ORpol. 4(1983) nr 11, s. 3; toż: La legge dell'amore e della fratellanza fondamento dei rapporti internazionali, IGP VI, 2, s. 1071-1075.

1984

31. Żyła w cieniu Krzyża (Homilia podczas kanonizacji Paoli Frassinetti, 11 III), ORpol. 5(1984) nr 3, s. 15; toż: Il Santo Padre esalta Paola Frassinetti frutto maturo della redenzione di Cristo, IGP VII, 1, s. 673-677.

32. Św. Paola Frassinetti (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 III), ORpol. 5(1984) nr 3, s. 28; toż: Solidarietà con i popoli africani colpiti dalla siccità, IGP VII, 1, s. 678-680.

33. Pokorna między pokornymi (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej s. Marii Leonii Paradis, 11 IX), ORpol. 5(1984) nr 9, s. 15-17; toż: Un messaggio alle donne: "Portate nel cuore di questa società le qualità umane e cristiane di cui Dio ha dotato la vostra femminilità", IGP VII, 2, 440-449.

1985

34. Pozostanie z wami w tajemnicy Świętych Obcowania (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Marii Mercedes od Jezusa, Guayaquil (Ekwador), 1 II), ORpol. 6(1985) nr 2, s. 20-21; toż: Missionaria tra i poveri per vivere la sua vocazione, IGP VIII, 1, s. 327-333.

35. Dziełem Bożym jest świętość człowieka (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej s. Anny od Aniołów, Areequipa (Peru), 2 II), ORpol. 6(1985) nr 3, s. 17; toż: La Beata Ana de los Angeles testimone di verità e amore, IGP VIII, 1, s. 348-355.

36. Pierwsza beatyfikowana córka waszej ziemi (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej zairskiej zakonnicy Klementyny Anwarite Nengapeta, Kinszasa, 15 VIII),

ORpol. 6(1985) nr 9, s. 20-21; toż: Suor Anuarite Nengapeta é il primo frutto perfetto della grazia del Battesimo nella terra zairese, IGP VIII, 2, s. 405-412.

37. Wierna aż do śmierci (Homilia podczas Mszy świętej o bł. Anwarite Nengapeta, Lubumbashi, 16 VIII), ORpol. 6(1985) nr 9, s. 25-26; toż: Il sangue di Anuarite ha fecondato la prima evangelizzazione. La Beatificazione illumina il futuro cammino apostolico, IGP VIII, 2, s. 436-444.

1986

38. Modlitwa w apostolskim życiu zakonnym (Przemówienie do uczestniczek VII plenarnego zebrania Międzynarodowej Unii Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 22 V), ORpol. 7(1986) nr 5, s. 18; toż: Per riconoscere Cristo nel povero bisogna incontrarlo nella preghiera, IGP IX, 1, s. 1656-1660.

1987

39. Encyklika o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła Redemptoris Mater (25 III), ORpol. 8(1987) nr 3, s. 3-13; toż: Lettera Enciclica sulla Beata Vergine Maria nella vita della Chiesa in cammino "Redemptoris Mater", IGP X, 1, s. 678-803.

40. Świadectwo błogosławionej Edyty Stein, siostry Teresy Benedykty od Krzyża - męczennicy (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Edyty Stein, Kolonia, 1 V), ORpol. 8(1987) nr 7, s. 22-23; toż: Edith Stein: in lei la sintesi drammatica del nostro secolo ma anche la sintesi di una verità piena e al di sopra dell'uomo, IGP X, 2, s. 1485-1494.

41. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny, Tarnów, 10 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 17-18; toż: Carolina Kózka parla ai giovani della grande dignità della donna, IGP X, 2, s. 2081-2090.

42. Powołanie, na które składa się dom, rodzina, małżeństwo, dzieci i praca (Przemówienie do włókniarek, Łódź, 13 VI), ORpol. 8(1987) nr 5 bis, s. 13-14; toż: I compiti materni e familiari della donna: valore superiore a qualunque professione pubblica, IGP X, 2, s. 2203-2213.

43. Sekret godnego przeżywania kobiecoœci (Rozważanie przed modlitw¹ "Anioł Pański", 16 VIII), AP 3, s. 239-240; toż: Il Concilio ha ribadito la dignità della donna quale parte viva del Popolo di Dio e del Corpo Mistico di Cristo, IGP X, 3, s. 220-223.

1988

44. Annuncio della pubblicazione del documento sulla dignità e vocazione della donna [Zapowiedź ogłoszenia dokumentu o godności i powołaniu kobiety] (Przemówienie do uczestników Synodu Biskupów, 17 VI), IGP XI, 2, s. 2042-2045.

45. List apostolski "Mulieris dignitatem" [...] z okazji Roku Maryjnego o godności i posłaniu kobiety (15 VIII), ORpol. 9(1988) nr 8, s. 3-12; toż: Lettera apostolica "Mulieris dignitatem" del sommo pontifice [...] sulla dignità e vocazione della donna in occasione dell'Anno mariano, IGP XI, 3, s. 317-378.

46. Christefideles laici. Posynodalna adhortacja o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (30 XII), ORpol. 9(1988) nr 12, s. 9-24 (zwł. nr 49-52); toż: "Christifideles laici" [...] su vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, IGP XI, 4, s. 2083-2175.

1989

47. Il Monastero diventi per ogni "donna consacrata" una scuola di servizio e di amore al Signore [Niech dla każdej konsekrowanej kobiety klasztor stanie się szkołą służby i miłości Pana] (Przemówienie do przeorysz benedyktyńskich, 16 I), IGP XII, 1, s. 117-120.

48. Si comprenda e si valorizzi il contributo indispensabile della donna all'edificazione della società e della Chiesa [Zrozumienie i dowartościowanie niezbędnego wkładu kobiety w budowanie społeczeństwa i Kościoła] (Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 8 III), IGP XII, 1, s. 514.

49. Pierwsza malgaska błogosławiona (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Wiktorii Rasoamanarivo, Antananarivio (Madagaskar), 30 IV), ORpol. 10(1989) nr 4, s. 14, 18; toż: Vittoria Rasoamanarivo: nella vita matrimoniale, nella comunità ecclesiale, nel servizio ai poveri testimoniò la sua passione per Cristo, IGP XII, 1, s. 1002-1009.

50. Valorizzare lo specifico contributo che le donne possono offrire alla pace [Dowartościowanie szczególnego wkładu kobiet na rzecz pokoju] (Przemówienie do uczestniczek seminarium "Kobiety i solidarność", 22 V), IGP XII, 1, s. 1325-1326.

1990

51. Conversione personale e comunitaria per costruire una società più giusta e fraterna anche verso la donna [Nawrócenie osobiste i wspólnotowe w celu budowania społeczności bardziej sprawiedliwej i braterskiej również dla kobiet] (Przesłanie papieskie, Brazylia, 28 II), IGP XIII, 1, s. 555-558.

52. I consultori Familiari siano luoghi rispettosi della loro vera natura di servizio alla famiglia [Konsultorzy rodzinni powinni respektować prawdziwą naturę w służbie rodziny] (Przemówienie do Włoskiej Konfederacji Konsultorów Rodzinnych, 2 III), IGP XIII, 1, s. 568-572.

53. Vivere in prima persona i valori umani per tramandarli alle nuove generazioni [Osobiste przeżycie wartości ludzkich niezbędne do przekazania ich nowym pokoleniom] (Przemówienie do "National Organization of Italian American Women", 29 IX), IGP XIII, 2, s. 781-783.

1991

54. Prawa kobiety-matki (Audiencja generalna, 17 IV), ORpol. 12(1991) nr 4, s. 50-51; toż: Lo Spirito Santo, autore della nostra preghiera, IGP XIV, 1, s. 785-798.

55. Oto Matka... (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 VI), AP4, s. 334-335; toż: Madre, aiutaci a ricostruire la famiglia polacca, IGP XIV, 1, s. 1635-1638.

56. Próby i zwycięstwa wiary naszego czasu (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Anieli Salawy, 13 VIII), ORpol. 12(1991) nr 8, s. 7-8; toż: L'imperativo di un'Europa più riconciliata e fondata sul rispetto dei diritti di tutti gli uomini e delle Nazioni, IGP XIV, 2, s. 218-225.

57. 600-lecie kanonizacji św. Brygidy Szwedzkiej (List do Przełożonej Generalnej Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, 8 IX), ORpol. 12(1991) nr 12, s. 9-10; toż: S. Brigida di Svezia, esempio da imitare nell'opera della nuova evangelizzazione, IGP XIV, 2, s. 541-544.

58. Św. Maria Goretti - nauczycielka wiary i prawdziwej miłości (Homilia podczas Mszy świętej, Latina, 29 IX), ORpol. 12(1991) nr 12, s. 36-38; toż: Maria Goretti, con il suo silenzioso eroismo, é maestra di fede, di coerenza, di amore vero, IGP XIV, 2, s. 694-699.

59. Św. Brygida znakiem pojednania i nadziei (Homilia podczas Mszy świętej, 6 X), ORpol. 12(1991) nr 12, s. 15-16; toż: Brigida di Svezia, santa dalle dimensioni europee, segno profetico di riconciliazione e di speranza, IGP XIV, 2, s. 750-754.

60. Święci ewangelizują Kościół (Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej matki Pauliny, 18 X), ORpol. 12(1991) nr 11, s. 23-25; toż: La Beata Paulina ispiri a tutti una risposta decisa e generosa al richiamo di Cristo alla santità, IGP XIV, 2, s. 914-919.

1992

61. Życie konsekrowane dzisiaj (Przemówienie do uczestniczek IX Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, 9 IV), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 40-41; toż: Portate con voi il senso pasquale della vita e della missione, IGP XV, 1, s. 1073-1076.

1993

62. Stały się światłością dla pokoleń (Homilia podczas Mszy świętej kanonizacyjnej Klaudyny Thévenet i Teresy od Jezusa "de Los Andes", 21 III), ORpol. 14(1993) nr 5-6, s. 10-11; toż: "Queste filie della luce si sono distine come testimoni di Cristo nel mondo", IGP XVI, 1, s. 715-720.

63. Siostry zakonne w służbie życiu (Przemówienie do uczestniczek konferencji Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, 14 V), ORpol. 14(1993) nr 8-9, s. 33-34; toż: "Siete chiamate ad essere testimonianza vivente del Vangelo", IGP XVI, 1, s. 1216-1219.

64. Św. Elżbieta Węgierska (Audiencja generalna, 17 XI), ORpol. 15(1994) nr 1, s. 46; toż: Sull'esempio di Santa Elisabetta d'Ungheria apriamo il nostro animo ai poveri e ai bisognosi, IGP XVI, 2, s. 1281-1283.

1994

65. Godność kobiety - małżonki i matki (Przemówienie do uczestników XI Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, 24 III), ORpol. 15(1994) nr 8, s. 18-19; toż: La situazione economica condiziona gravemente molte famiglie nel compimento della propria missione, IGP XVII, 1, s. 794-798.

66. Godność i posłannictwo kobiety chrześcijańskiej (Audiencja generalna, 22 VI), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 21-22; toż: Dignità e missione della donna cristiana, IGP XVII, 1, s. 1218-1225.

67. Kobiety w Ewangelii (Audiencja generalna, 6 VII), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 22-24; toż: Le donne nel Vangelo, IGP XVII, 2, s. 23-30.

68. Szerokie pole działania kobiety w Kościele (Audiencja generalna, 13 VII), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 24-25; toż: Gli ampi spazi di azione della donna nella Chiesa, IGP XVII, 2, s. 38-46.

69. Niezwykła wielkość macierzyństwa (Audiencja generalna, 20 VII), ORpol. 15(1994) nr 9-10, s. 25-26; toż: L'eminete grandezza della maternità, IGP XVII, 2, s. 55-63.

70. Macierzyństwo w kontekście powszechnego kapłaństwa w Kościele (Audiencja generalna, 27 VII), ORpol. 15(1994) nr 11, s. 31-32; toż: La maternità nell'ambito del sacerdozio universale della Chiesa, XVII, 2, s. 70-80.

71. Misja kobiety (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 VIII), ORpol. 15(1994) nr 11, s. 40-41; toż: Alla Conferenza del Cairo deve emergere che la dignità della donna e la tutela della vita stanno dalla stessa parte, IGP XVII, 2, s. 133-136.

72. Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju (Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju, 8 XII), ORpol. 16(1995) nr 1, s. 8-10; toż: "Donna: educatrice alla pace", IGP XVII, 2, s. 1008-1015.

1995

73. Św. Brygida Szwedzka (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 II), ORpol. 16(1995) nr 5, s. 37; toż: Santa Brigida di Svezia: eco privilegiata della voce di Dio per la Chiesa e per l'Europa del suo tempo, IGP XVIII, 1, s. 320-322.

74. Św. Katarzyna ze Sieny (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 II), ORpol. 16(1995) nr 5, s. 37-38; toż: Santa Caterina da Siena: intraprendente e coraggiosa tessitrice di unità e di pace, IGP XVIII, 1, s. 362-364.

75. Bł. Edyta Stein (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 II), ORpol. 16(1995) nr 5, s. 38; toż: Edith Stein: il suo sacrificio é un grido di pace, IGP XVIII, 1, s. 433-435.

76. Życie konsekrowane kobiet (Audiencja generalna, 15 III), ORpol. 16(1995) nr 5, s. 34-35; toż: La vita consacrata femminile, IGP XVIII, 1, s. 508-518.

77. Niezbywalna godność kobiet i ich uczestnictwo w życiu społecznym (Przesłanie do sekretarza generalnego IV Światowej Konferencji ONZ poświęconej Kobiecie, 26 V), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 16-18; toż: Il riconoscimento dell'inalienabile dignità della donna é condizione per rosolvere i problemi delle donne, IGP XVIII, 1, s. 1571-1577.

78. Świadomość tożsamości i wartości kobiety (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 VI), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 22-23; toż: Maturi una cultura rispettosa ed accogliente nei confronti della "femminilità", IGP XVIII, 1, s. 1775-1778.

79. Równość mężczyzny i kobiety (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 VI), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 23; toż: La cultura dell'eguaglianza fra l'uomo e la donna sarà duratura e costruttiva se rispecchierà il disegno di Dio, IGP XVIII, 1, s. 1828-1830.

80. List Ojca Świętego Jana Pawła II do Kobiet (29 VI), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 18-22; toż: Lettera alle donne, IGP XVIII, 1, s. 1871-1882.

81. Powołanie do macierzyństwa (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 VII), ORpol. 16(1995) nr 10, s. 52; toż: Les Combes: dalla vocazione materna deriva il singolare rapporto della donna con la vita umana, IGP XVIII, 2, s. 118-121.

82. Kobieta w społeczeństwie (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 VII), ORpol. 16(1995) nr 10, s. 52; toż: Senza il contributo delle donne la società é meno viva, la cultura meno ricca, la pace più insicura, IGP XVIII, 2, s. 123-126.

83. Misja kobiety w dziedzinie wychowania (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 VII), ORpol. 16(1995) nr 10, s. 52-53; toż: L'importanza del "geno femminile" in tutto il percorso educativo, IGP XVIII, 2, s. 146-149.

84. Maryja wzorem dla kobiet (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 VIII), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 54-55; toż: L'indispensabile contributo della donna in ogni campo della promozione umana e soprattutto nella difesa della vita, IGP XVIII, 2, s. 203-207.

85. Udział kobiet w działalności gospodarczej (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 VIII), ORpol. 16(1995) nr 11-12, s. 51; toż: Piena valorizzazione del ruolo delle donne nell'ambito dell'economia e del lavoro, IGP XVIII, 2, s. 228-231.

86. Kobieta w życiu publicznym (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 VIII), ORpol. 16(1995) nr 11-12, s. 51-52; toż: Le mani delle donne strette in una grande catena di pace, IGP XVIII, 2, s. 247-250.

87. Kościół broni dobra kobiet całego świata (Przemówienie do delegacji Stolicy Apostolskiej, 29 VIII), ORpol. 16(1995) nr 11-12, s. 41-42; toż: L'unità vince le divisioni, IGP XVIII, 2, s. 268-278.

88. Kobiety we wspólnocie Kościoła (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 IX), ORpol. 16(1995) nr 11-12, s. 52; toż: Favorire la partecipazione femminile alla vita dell'intera comunità ecclesiale, IGP XVIII, 2, s. 282-285.

89. Rola kobiety w świetle Maryi (Audiencja generalna, 6 XII), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 48-49; toż: Ruolo della donna alla luce di Maria, IGP XVIII, 2, s. 1318-1325.

1996

90. Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie (Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1996 r., 24 I), ORpol. 17(1996) nr 6, s. 7-8; toż: I media: moderno areopago per la promozione della donna nella società, IGP XIX, 1, s. 122-125.

91. Rola kobiet w ocaleniu ludu (Audiencja generalna, 27 III), ORpol. 17(1996) nr 6, s. 36-37; toż: Donne impegnate nella salvezza del popolo, IGP XIX, 1, s. 851-859.

92. Szlachetność moralna kobiety (Audiencja generalna, 10 IV), ORpol. 17(1996) nr 6, s. 37-38; toż: Nobilità morale della donna, IGP XIX, 1, s. 952-961.

1997

93. Świętość związku mężczyzny i kobiety (Homilia podczas Mszy świętej dla uczestników kongresu teologiczno-duszpasterskiego, 4 X), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 14-15; toż: L'impronta della santità fa del principio d'indissolubilità e di unità del matrimonio la base di tutto l'ordine sociale, IGP XX, 2, s. 489-493.

94. Pojęła, przeżyła i opisała głęboką prawdę o Miłości (Homilia podczas Mszy świętej w czasie której św. Teresa z Lisieux została ogłoszona doktorem Kościoła, 19 X), ORpol. 18(1997) nr 12, s. 37-38; toż: Una donna, una giovane, una contemplativa, IGP XX, 2, s. 631-636.

1998

95. Bł. Maria Karłowska wzorem służby bliźniemu (Przemówienie do pielgrzymów z diecezji toruńskiej, 19 II), ORpol. 19(1998) nr 4, s. 53-54.

96. Kobieta ma prawo do ochrony zdrowia (Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji nt. "Zdrowie kobiet", 20 II), ORpol. 19(1998) nr 5-6, s. 45-46.

97. Dzień Kobiet (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 III), ORpol. 19(1998) nr 7, s. 47-48.

1999

98. Nie lękajcie się być świętymi (Homilia podczas Mszy świętej kanonizacyjnej bł. Kingi, Stary Sącz, 16 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 107-109.

99. W trosce o godność kobiety (Audiencja generalna, 24 XI), ORpol. 21(2000) nr 3, s. 42-43.

(oprac. Maria Filipiak)