Cykl rozmów z profesorami KUL o Karolu Wojtyle - Janie Pawle II

 

    mp3    

z bp. Andrzejem Czają o Duchu św. w ujęciu encykliki Dominum et Vivificantem

    mp3    

z o. prof. S. Celestynem Napiórkowskim OFMConv o maryjności i mariologii Jana Pawła II

    mp3    

z ks. prof. Andrzejem Szostkiem MIC o recepcji myśli Jana Pawła II w środowiskach naukowych i o głównych wyzwaniach etycznych

    mp3    

z s. prof. Zofią Józefą Zdybicką USJK o Profesorze-Ojcu Świętym jako myślicielu i mistyku

    mp3    

z profesorami Marią i Jerzym Gałkowskimi o wizji małżeństwa i rodziny w duszpasterskiej praktyce i papieskim nauczaniu

    mp3    

z prof. Adamem Rodzińskim, z Wojtyłowego rocznika o kulturze duszy jako duszy kultury

    mp3    

z prof. Antonim B. Stępniem o wkładzie Karola Wojtyły w rozwój antropologii i etyki

    mp3    

z prof. Stefanem Sawickim o otwartości na dialog i rozmowę, wierności własnej historii oraz Wojtyłowej ironi

    mp3    

z ks. prof. Alfredem M. Wierzbickim o Papieżu Polaku w posłudze myślenia o człowieku i o Ojczyźnie

    mp3    

z profesorami Andrzejem Derdziukiem OFMCap i ks. Krzysztofem Guzowskim - teologami wyświęconymi w 1987 r. przez Jana Pawła II o powołaniu człowieka, kapłaństwie i zadaniach współczesnego Kościoła

    mp3    

z dr. Kazimierzem Wójcikiem, emerytowanym wykładowcą historii filozofii na KUL m.in. o wakacyjnych - i nie tylko - spotkaniach Wuja z grupą Święta Lipka

    mp3    

z dr. Kazimierzem Krajewskim i red. Cezarym Ritterem o kontynuacji Wojtyłowej myśli etycznej przez prof. Tadeusza Stycznia SDS, następcy w Katedrze Etyki oraz założyciela Instytutu Jana Pawła II KUL

    mp3    

z profesorskim małżeństwem Dorotą i Adamem Bielami, cz.I o społecznych konsekwencjach papieskich pielgrzymek i o Ewangelii życia

    mp3    

z profesorskim małżeństwem Dorotą i Adamem Bielami, cz. II o Ewangelii pracy oraz podejmowaniu odpowiedzialności za życie społeczne i religijne

    mp3    

z o. prof. Leonem Dyczewskim OFMConv o medialnym oddziaływaniu Jana Pawła II i stawaniu się wiary kulturą

 

Wywiady przeprowadził i na potrzeby publikacji na stronie www opracował Krzysztof Hudzik
Instytut Jana Pawła II KUL i Radio Watykańskie