• W ramach działalności statutowej (2013-2015) realizacja zadania badawczego nr 4162 Ludowa kultura muzyczno-religijna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i jej współczesne transformacje

 • W ramach działalności statutowej (2013-2015) realizacja zadania badawczego nr 7884 Dokumentacja polskich śpiewów religijnych zachowanych w żywej tradycji i źródłach historycznych

 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. I: Rzeszowskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2014)

 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. II: Przeworskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2015)

 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. III: Łańcuckie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2016)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap II), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2016)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap III), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2017)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap IV), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2018)

 • Udział w projekcie badawczym Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2019)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap V), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2019)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap VI), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2020)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap VII), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2021)

 • Udział w grancie przyznanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, Kurpie. Kontynuacja (nr projektu: 11H 17 0123 85, okres realizacji: 2018-05-15  2023-05-15, kierownik grantu: dr Weronika Grozdew-Kołacińska), realizowanym w oparciu o Zbiory Fonograficzne ISPAN (2020)

 • Udział w grancie przyznanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, Kurpie. Kontynuacja (nr projektu: 11H 17 0123 85, okres realizacji: 2018-05-15  2023-05-15, kierownik grantu: dr Weronika Grozdew-Kołacińska), realizowanym w oparciu o Zbiory Fonograficzne ISPAN (2021)

Autor: Kinga Strycharz-Bogacz
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2021, godz. 00:22 - Kinga Strycharz-Bogacz