SESJE I KONFERENCJE ZORGANIZOWANE
PRZEZ KATEDRĘ DRAMATU I TEATRU W LATACH OSTATNICH

 

 

„CZY DALEKO JESZCZE DO ŹRÓDŁA?” LITERACKIE PRZESŁANIE KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II NA XXI WIEK

konferencja online - KUL, 29 IX 2020 r. [współorganizacja Katedra Literatury Współczesnej]

Program

 

DRAMAT - TEATR - CZŁOWIEK

Lublin, 24 VI 2017

Program

 

WOBEC NADZIEI. AKSJOLOGICZNE PROBLEMY DRAMATU I TEATRU XX WIEKU

KUL, 30 V 2016, konferencja ogólnopolska

Więcej...

 

MARIAN MACIEJEWSKI – PROFESURA I PROFECJA

KUL, 11 XII 2014 [wespół z Katedrą Krytyki Literackiej KUL]

Program

 

REFLEKSJA IRENY SŁAWIŃSKIEJ O TEATRZE – DZIŚ

KUL, 14 XI 2014

 

MIĘDZY SCENĄ A ŻYCIEM. Z PROBLEMÓW DRAMATU I TEATRU XX I XXI WIEKU

Lublin, 21 VI 2014

Program

 

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II: ARTYSTA SŁOWA

KUL, 10 kwietnia 2014 [wspólnie z Katedrą Literatury Współczesnej]

 

CZYTANIE DRAMATU. MINIATURY ANALITYCZNE

Lublin, 15 XII 2012

Program

 

DRAMAT I TEATR RELIGIJNY. WYRÓŻNIKI I PARADYGMATY

Nałęczów, 10-12 IX 2012

Program

 

TEATR - INSCENIZACJA - DRAMAT

Lublin, 17 XII 2011

Program

 

ŚWIAT I CZŁOWIEK W TEATRZE XX WIEKU
Lublin, 25 VI 2011
Program

 

PROBLEMY INTERPRETACJI DRAMATU I TEATRU

KUL, 26 VI 2010

 

MISJA TEATRU I DRAMATU NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
Kazimierz Dolny, 24-25 IX 2009
Program

 

KATEDRA I TEATR - Związki Katedry Dramatu i Teatru z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie.
Lublin, 30 V 2009
Program

 

ROK WYSPIAŃSKIEGO - zaproszony gość honorowy Prof. dr hab. Jan Ciechowicz (UG), z referatem: Życie pośmiertne Wyspiańskiego
Lublin, 17 stycznia 2008

 

Z PROBLEMÓW DRAMATU I TEATRU RELIGIJNEGO W POLSCE W XX WIEKU.
Lublin, 28 IV 2007
Program

 

 

 

SESJE I KONFERENCJE ZORGANIZOWANE
PRZEZ KATEDRĘ DRAMATU I TEATRU W LATACH 1975-2005

 

1. WSPÓŁCZESNA REFLEKSJA METODOLOGICZNA W TEATROLOGII Lublin. KUL 12-14 XII 1975.
Międzynarodowa sesja zorganizowana przez TN KUL i katedrą Dramatu i Teatru. Referaty zostały wydane w "Roczniki Humanistyczne" T. 25:1977, z. 1.

 

2. DRAMAT I TEATR SAKRALNY Lublin, KUL,  2 - 5 V 1983.
Sympozjum ogólnopolskie zorg. przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL wraz z Zakładem Badań nad Literaturą Religijną KUL.Referaty i dyskusja zostały wydane w książce: Dramat i teatr sakralny. Pod red. Ireny Sławińskiej, Wojciecha Kaczmarka, Waldemara Sulisza, Marii Barbary Stykowej. Lublin 1988, RW KUL, ss. 392.

 

3. TEATR SEMINARYJNY DZISIAJ Poznań, Arcybiskupie Seminarium Duchowne,11-13 II 1984.

Ogólnopolskie sympozjum, przy współudziale alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego   w Poznaniu. Obradom towarzyszył przegląd seminaryjnych zespołów teatralnych.

 

4. TEATR W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI Warszawa, Biuro Episkopatu Polski, 12-14 XI 1985.
Ogólnopolskie sympozjum , przy współudziale Komisji Episkopatu Polski d.s. Środków Społecznego Przekazu.

 

5. WSPÓŁCZESNY TEATR RELIGIJNY W POLSCE Kazimierz Dolny, 22-23 V 1987.
Ogólnopolskie sympozjum zorganizowane w ramach prac nad projektem „węzłowym" PAN pt. Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja, realizowanego przez Katedrę w latach 1985-1988 Materiały zostały opublikowane w książce: Dramat i teatr religijny w Polsce. Redakcja Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek. Lublin 1991, TN KUL, ss. 468.

 

6. TEATR RELIGIJNY - KOSMICZNY - FILOZOFICZNY Kazimierz Dolny, 17-18 V 1988.
Konferencja ogólnopolska. Część materiałów opublikowano po francusku w książce zbiorowej: Le rôle des formes primitives et composites dans la dramaturgie européenne, red. I. Mamczarz, Paris 1992.

 

7. TEATR ALTERNATYWNY W POLSCE 1979 - 1989 Kazimierz Dolny 22-23 IV 1989.
Ogólnopolskie sympozjum w ramach prac nad projektem „węzłowym" PAN pt. Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja, realizowanego w Katedrze w latach 1988-1992.Materiały zostały wydane w książce: Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979 - 1989). Pod red. Ireny Sławińskiej i Wojciecha Kaczmarka. Wrocław 1993, Wyd. „Wiedza o Kulturze", ss. 322.

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2020, godz. 12:39 - Mariusz Lach