Dr Beata Bodzioch

Biogram naukowy

Beata_Bodzioch.jpg

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kielcach (klasa skrzypiec i altówki) przez cztery lata zdobywała doświadczenie muzyczne jako organistka i dyrygent chórów kościelnych. Studia w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podjęła w roku 1989. Tytuł magistra uzyskała w roku 1994 na podstawie pracy Śpiewy Liturgii Godzin Triduum Paschalnego w języku polskim po Soborze Watykańskim II, napisanej w Katedrze Chorału Gregoriańskiego pod kierunkiem ks. prof. Ireneusza Pawlaka. Przez kolejnych pięć lat zajmowała się wprowadzaniem w życie zdobytej wiedzy i umiejętności. Przebywała m.in. przez trzy lata w Wilnie, gdzie czynnie uczestniczyła w organizacji życia liturgiczno-muzycznego tworzonej od podstaw litewsko-polskiej parafii pw. św. Jana Bosko, prowadzonej przez księży salezjanów obydwu narodowości. W tym czasie, obok działalności praktycznej, kontynuowała zainteresowania badawcze, publikując artykuły dotyczące śpiewów liturgicznych w języku polskim.

W roku 1999 powróciła do Lublina, gdzie otrzymała stanowisko asystenta w Katedrze Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii KUL. W roku 2005 obroniła rozprawę doktorską pt. Antyfonarze Andrzeja Piotrkowczyka z lat 1600-1645 jako przekaz polskich tradycji liturgiczno-muzycznych na przykładzie oficjów rymowanych. Od roku 2006 pracuje na stanowisku adiunkta tejże Katedry. W pracach badawczych koncentruje się na potrydenckich śpiewach liturgii brewiarzowej oraz na łacińskim repertuarze polskich Cantionale Ecclesiasticum z XIX i 1. poł. XX w. W publikacjach i wystąpieniach najwięcej uwagi poświęca jednak współczesnej jednogłosowej muzyce liturgicznej w języku polskim. Tematykę tę podjęto m.in. podczas sympozjum naukowego, zorganizowanego wraz z ks. P. Paćkowskim w IM KUL (Perfundit orbem radiis – św. Paweł w dziejach monodii liturgicznej) w Roku Świętego Pawła.

Od roku 2000 jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych a od 2005 Towarzystwa Naukowego KUL. W roku 2010 powołała do życia czasopismo podejmujące problematykę szeroko rozumianej monodii liturgicznej, zatytułowane Annales Lublinenses Pro Musica Sacra, którego została redaktorem naczelnym.

 

 

Lista publikacji: 

Publikacje.jpg

Autor: Andrzej Zarzycki
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 10:12 - Ewa Zięba