czerwiec

TVP Lublin wyemitowała cykl filmów z serii Barwy nauki, promujący psychologię, filozofię, prawo, neofilologie i biotechnologię KUL. Reportaże zostały przygotowane w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki”.

 

5-7 czerwca

odbyła się wystawa zdjęć Rafała Bila, członka Agencji Fotograficznej Terra. Wystawa przygotowana była w ramach lubelskiej Nocy Kultury 2010.

 

6 czerwca

Duszpasterstwo Akademickie zorganizowało wyjazd do Warszawy na uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki.

Biblioteka Uniwersytecka KUL przygotowała wystawę poświęconą błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

 

ICT7 czerwca

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium naukowe pt. Lobotomia a dyskurs postmodernistyczny: wzajemne oddziaływania nauk neurologicznych i literatury w kulturze amerykańskiej i brytyjskiej 1935-1962, z udziałem profesora Terence REILLY– Uniwersytet Alaska w Fairbanks, USA

 

 

 


 

7 czerwca

Katedra Historii Kościoła XIX i XX w. zorganizowała konferencję naukową pt. „Lublin - Windsor. Drogami historii ku przyszłości”.

 

8 czerwca

Podpisanie umowy o dotacji na informatyzację uczelni.

  

 

 

 

8 czerwca

w ramach Dnia Iberoamerykańskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej – historia i współczesność” zorganizowana przez Katedrę Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL i Zakład Ruchów Politycznych UMCS.

 

11 czerwca

w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa społeczność akademicka KUL obchodziła Święto Patronalne. Podczas mszy św,. której przewodniczył Biskup Opolski prof. Andrzej Czaja, abp Józef Życiński Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL dokonał dekoracji prof. Stanisława Kiczuka Orderem Rycerskim św. Sylwestra. Na program uroczystości w auli złożyło się uroczyste zakończenie studiów magisterskich, wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL prof. Stanisławowi Kiczukowi oraz wręczenie nominacji profesorskich i promocje doktorskie. Popołudniu na terenie kampusu przy ul. Droga Męczenników Majdanka odbył się piknik dla pracowników i ich rodzin.

 
 

14 czerwca ICT

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Globalne zmiany a modelowanie cykli biogeochemicznych, dynamiki krajobrazu i sukcesji leśnej”, z udziałem profesora Haralda Bugmanna, światowej sławy uczonego w dziedzinie ekologii i modelowania ekologicznego, ze Swiss Federal Insitute Of Technology (ETH) w Zurichu.

 
 

16 czerwca

KUL włączył się do akcji Caritas Polska „Akademicki SMS dla powodzian”.

 

16 czerwca

Katedra Pedagogiki Porównawczej WNS we współpracy z Ambasadą Kazachstanu w Warszawie i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód zorganizowała międzynarodowe sympozjum „Polacy w Kazachstanie – dawniej i dziś”. Referaty wygłosili prelegenci z Kazachstanu i z kraju.

 

17 czerwca

Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL, Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz z referatem dr Branki Migotti (Dyrektor Zakładu Archeologii w Instytucie Nauk Historycznych i Społecznych Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuk w Zagrzebiu) nt. Early Christian archaeology in northern Croatia (southern Pannonia).

 

 

 
 

17 czerwca

studenci III roku kulturoznawstwa przeprowadzili zbiórkę darów (żywność trwała, środki czystości) na rzecz powodzian z gminy Wilków oraz okolic Sandomierza.

 

18 czerwca

odbyło się seminarium otwarte „Teologia w służbie nauki i kultury”, które poprowadził prof. Manlio Sodi, profesor Università Pontificia Salesiana Facoltà di Teologia, przewodniczący wydziałów teologicznych wszystkich salezjańskich uczelni na świecie. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki.

 

 

 
 

18 czerwca

Katedra Historii Sztuki Współczesnej zorganizowała spotkanie pt. „Kim jest dzisiaj Bruno Schulz?”, promujące książki poświęcone twórczości Brunona Schulza, w tym tom „Białe plamy w schulzologii” (red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Wyd. KUL 2010).

 

18 czerwca

w Instytucie Socjologii KUL odbyła się dyskusja nt. pamięci o II wojnie światowej.

 

19 czerwca

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz firma INSPI zorganizowali konferencję poświęconą pedagogice cyrku – efektywnej metodzie edukacyjno-terapeutycznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, pt. „Od inspiracji do fascynacji. Psychologiczne i pedagogiczne wymiary sztuki cyrkowej”.

 

21-23 czerwca

Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL we współpracy z Instytutem Sądecko-Lubelskim zorganizowała w Rytrze k/Nowego Sącza Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Państwo w dobie globalizacji. Zmierzch czy odrodzenie?”. Konferencja odbyła się w ramach IV edycji Interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych z cyklu Człowiek-Społeczeństwo-Państwo.

 

22 czerwca

Koło Naukowe Teologów KUL było gospodarzem kolejnego Spotkania z Mistrzami, którego gościem był ks. prof. Jerzy Szymik.

 

26 czerwca

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL była współorganizatorem Koncertu Organowego w wykonaniu ks. Guillamóna de los Reyes z Hiszpanii i Marka Bochniaka.

 

26 czerwca

odbył się wernisaż zdjęć Rafała Bila, studenta administracji KUL, przestawiających gminę Gąbin i jej mieszkańców tuż po przejściu fali powodziowej.

 

28 czerwca

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Instytut Badań Edukacyjnych zorganizowali otwarte seminarium z cyklu ,,Badania i polityka edukacyjna” pt. „Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze” (panel doktorantów i promotorów).

4 czerwca

zmarł Ks. Prof. Józef Turek, Kapelan honorowy Jego Świątobliwości, żarliwy Uczony, wybitny Specjalista w zakresie filozofii przyrody oraz relacji między nauką, filozofią i religią, niestrudzony Nauczyciel akademicki, gorliwy Kapłan, niezmordowany Spowiednik, całą duszą oddany Kościołowi, ufnie przyjmujący wolę Bożą, Człowiek wrażliwy, pracowity i skromny.

Urodził się 18 września 1946 r. w Naszacowicach, zmarł 4 czerwca 2010 r. w Lublinie.

Był Kierownikiem Katedry Filozofii Kosmologii (od 1998 r.), prodziekanem Wydziału Filozofii KUL (1999-2002, 2008-2009), wykładowcą filozofii w Wyższych Seminariach Duchownych w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 czerwca – msza św. w Kościele Akademickim KUL, nabożeństwo żałobne w Naszacowicach, msza św. w Podegrodziu i pogrzeb na cmentarzu parafialnym.