DYREKTOR INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA I ZARZĄDZANIA

 

Kontakt:

e-mail: justyna.szulich-kaluza@kul.pl

juszka@kul.pl

 

Od 1. października 2001 roku zatrudniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury) jako asystent, od 1. października 2004 jako adiunkt, a od października 2017 r jako profesor nadzwyczajny KUL. Od 1. października 2008  w Katedrze Kultury Medialnej w nowo powołanym Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, od 1. marca 2016 jako adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej, od 1.października 2016 pełni funkcję Kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej.

 

Ścieżka naukowa:

1990-1996 studia magisterskie, socjologia KUL, praca magisterska obroniona z wyróżnieniem pt. Obraz Polaka w tygodniku Der Spiegel, promotor –  prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv., wyróżniona Nagrodą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Floriana Znanieckiego za najlepszą pracę magisterską w roku 1996

1994-1996 - Studium Samorządowe przy Fundacji Rozwoju KUL i Fundacji Konrada Adenauera.

1996-2000 studia doktoranckie, socjologia  KUL 1996-2000; dysertacja doktorska pt. Obraz Polski, Francji, Czech i Słowacji  w tygodniku Der Spiegel w latach 1989–1997, promotor   prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv. (2001)

20.11.2014 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy: Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych i dorobku  naukowego

 

Zajęcia zlecone: Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL (1996-2006);  Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli na kierunku socjologia (lata 2002-2004);  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie na kierunkach: socjologia, doradztwo zawodowe (od 2005); Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej na kierunku socjologia (2006-2009); Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2007-2008).

 

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Akademii Społecznej.

 

Nagrody i wyróżnienia

  1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Floriana Znanieckiego za pracę magisterską (1996)
  2. Nagroda indywidualna Rektora KUL za udział badaniach międzynarodowych oraz za publikacje  naukowe (2008)
  3. Nagroda indywidualna Rektora KUL za rozprawę habilitacyjną (2015)
  4. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2015)
Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020, godz. 11:08 - Małgorzata Sławek-Czochra