Adiunkt w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi wykłady z zakresu psychologii pracy i zarządzania oraz zarządzania personelem w Instytucie Psychologii. Stypendysta Augsburg College, Minneapolis (Department of Business Administration, Accounting and MIS). Był wykładowcą w prestiżowym programie The Advanced Certificate in Marketing akredytowanym przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie. Obecnie wykłada na studiach podyplomowych zorganizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

  Część swoich zainteresowań zawodowych koncentruje wokół psychologii sportu.

 

Doświadczenie zawodowe:

2005 – 2011

IMS Learning Solution and Changes Management, Paris, konsultant i trener w zakresie: Regional Planning, Tactical Marketing, Effective Management for Marketing

 

2004 – 2006

Recite Limited, Manchester, trener w zakresie: Sales process – core behaviour, competitor awareness, account planning.

 

2000 – 2010

The Chartered Institute of Marketing, wykładowca w zakresie: The Marketing Customer Interface, The Effective Management for Marketing.

 

1998 – 2006

Instytut Rozwoju Biznesu Centrum Prywatyzacji, konsultant i trener w zakresie: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Sprzedaż bezpośrednia, Negocjacje biznesowe.

 

1997 – 1999

Lubelska Fundacja Rozwoju, trener w zakresie: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Techniki sprzedaży, Negocjacje handlowe.

 

1995 – 1997

Lubelska Szkoła Biznesu, wykładowca w zakresie: Zachowania konsumenckie.

 

 

Autor: Ewelina Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2017, godz. 13:48 - Arkadiusz Czyżowski