Wewnętrzna 

      Misją Koła Naukowego Psychologii Zarządzania jest działanie na rzecz rozwoju swoich członków poprzez wymianę poglądów, wspieranie nowatorskich pomysłów oraz budowanie wizerunku Koła jako solidnej i prężnie działającej organizacji studenckiej.

Chcemy wskazywać na potrzeby ciągłego doskonalenia się wśród studentów, promować aktywne działanie na rzecz swojej przyszłości. Motywowanie do stawiania sobie ambitnych celów poprzez tworzenie obszaru do rozwoju łączymy z pasją poznawania różnych gałęzi psychologii zarządzania.

Pragniemy poznawać nowe metody szkolenia od praktyków, poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i spotkań z ciekawymi ludźmi. 

 

Zewnętrzna  

      Misją Koła Naukowego Psychologii Zarządzania jest wychodzenie naprzeciw potrzebom studentów, którzy pragną aktywnie działać na rzecz swojej przyszłości, doskonalić swoje kompetencje z zakresu psychologii i zarządzania tak, aby umiejętnie je wykorzystać w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Promujemy przedsiębiorczość i aktywność.

      Chcemy nawiązywać współpracę z innymi organizacjami studenckimi jak również praktykami zawodowymi, organizować spotkania z przedstawicielami biznesu w celu lepszego zrozumienia możliwości na rynku pracy jakie stoją przed studentami, korzystającymi z naszej pomocy.

Autor: Joanna Grudzień
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2013, godz. 15:13 - Ewelina Stasiak