Kontakt:

e-mail: malgorzataczochra@o2.pl

 

Od 2017 roku adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania. Od 2010 roku zatrudniona jako asystent naukowo-dydaktyczny wpierw w Katedrze Kultury Medialnej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, a następnie od 2013 roku w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, studiów magisterskich na kierunku Socjologa Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS i studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Wcześniej związana z firmą BestPoż AB jako Specjalista ds. Marketingu i Reklamy (1998-2010) i warszawskim J&P Studiem Grafiki Filmowej (1995-1997). Sekretarz lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Akademii Społecznej. Koordynator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej organizowanej przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Autorka statuetki Akademickiego Lauru Dziennikarskiego, ilustracji do książki Znaki tożsamości katolika, czyli o przykazaniach kościelnych we współczesnym kontekście. Red. L. Dyczewski. Częstochowa: Kuria Metropolitalna. Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2011 oraz współautorka wystawy O. Prof. Leon Dyczewski OFMCovn - ślady obecności (2016).

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020, godz. 10:57 - Małgorzata Sławek-Czochra