W Kołe Studentów Socjologii KUL podejmujemy wiele aktywności w ciągu roku akademickiego. Głównym i najważniejszym wydarzeniem są Dni Społeczne -  konferencja z niemal 50-letnią tradycją, podejmująca tematy skupione m. in. wokół życia społecznego, kulturalnego. Na przedsięwzięcie zapraszamy znakomite autorytety naukowe i nie tylko. 

Celem KSS jest przede wszystkim pogłębienie wśród członków wiedzy z dziedziny socjologii, zapoznawanie się ze współczesną myślą socjologiczną poprzez organizowanie konferencji, wywoływanie dyskusji na tematy społeczne.

 

Członkowie KSS KUL czynnie biorą udział we wszelkich wydarzeniach i prężnie działają na rzecz Instytutu Socjologii KUL jak i całego Uniwersytetu. 

 

Dołącz do nas! 

Autor: Tomasz Gabłoński
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, godz. 13:28 - Krystian Szajewski