Działalność Samorządu Studentów Wydziału Filozofii

 

Zgodnie z Regulaminem Uczelnianego Samorządu Studenckiego Samorząd Wydziału Filozofii tworzą tworzą Starostowie wszystkich lat i kierunków studiów na wydziale oraz przedstawiciele studentów wydziału w Parlamencie. Samorząd reprezentuje studentów wydziału wobec władz wydziału i uczelni, współpracuje z władzami wydziału szczególnie z prodziekanem ds. studenckich, a także opiniuje wszystkie jego rozporządzenia. Samorząd wyraża także opinię w sprawie programu studiów. Samorząd wybiera swoje prezydium. Samorząd spotyka się raz na miesiąc, z każdego spotkania Samorządu sporządzany jest też protokół. Informacje o działalności Samorządu można znaleźć w Internecie oraz w gablocie Samorządu Wydziału Filozofii.

Samorząd współorganizuje (wykonane w 2010 roku):

Dzień Otwartych Drzwi – uniwersytecki informacyjny i rekrutacyjny dzień prezentacji kierunków studiów i organizacji studenckich dla kandydatów na studia


Instytutowe Spotkania Opłatkowe – świąteczne integracyjne spotkania dla studentów i pracowników naukowych: dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd, poczęstunek ...


Otrzęsiny – przywitanie studentów pierwszego roku przez studentów lat starszych; ich celem jest zaznajomienie nowych studentów ze strukturą wydziału oraz specyfiką studiów jakie podjęli, mają charakter zarówno informacyjny jak i towarzyski


Święto Wydziału tzw. Albertynki


Promocję filozofii

 

 

Aktualności:

 

Zebranie Samorządu

 Zapraszam na zebranie Samorządu Studentów Wydziału Filozofii w dniu 20.01.2011 o godzinie 19.00 w sali GG-036. Proszę o obecność, a w wypadku niemożliwości stawienia się, proszę koniecznie o wydelegowanie zastępcy starosty, czy kogokolwiek innego z roku.
Spotkanie jest ważne z tego względu, że jest parę spraw do omówienia, a w tym roku akademickim było tylko jedno zebranie Samorządu. Ponadto chciałem powiedzieć, że rezygnuję z funkcji przewodniczącego ze względu na mój wyjazd w drugim semestrze na wymianę zagraniczną (Erasmus), dlatego też będziemy musieli już na tym zebraniu wybrać nowego przewodniczącego Samorządu (i być może też nowy Zarząd).
Spotkanie nie powinno potrwać dłużej jak 30-40 minut.

Jerzy Gwiazda, przewdniczacy SSWF

 

5-lecie kulturoznawstwa

Samorząd będzie pomagał przy organizacji 5-lecia kulturoznawstwa, któe będzie obchodzone 23 i 24 lutego 2011. Większość część uroczystości odbędzie się na Auli Wyszyńskiego w GG przy Al. Racławickich 14.

iego Samorząd Wydziału Filozofii tworzą tworzą Starostowie wszystkich lat i kierunków studiów na wydziale oraz przedstawiciele studentów wydziału w Parlamencie. Samorząd reprezentuje studentów wydziału wobec władz wydziału i uczelni, współpracuje z władzami wydziału szczególnie z prodziekanem ds. studenckich, a także opiniuje wszystkie jego rozporządzenia. Samorząd wyraża także opinię w sprawie programu studiów. Samorząd wybiera swoje prezydium. Samorząd spotyka się raz na miesiąc, z każdego spotkania Samorządu sporządzany jest też protokół. Informacje o działalności Samorządu można znaleźć w Internecie oraz w gablocie Samorządu Wydziału Filozofii.

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2011, godz. 19:58 - Jerzy Gwiazda