06.2016. - Opracowanie dokumentacji analitycznych i projektowych dzielnicy Czuby Południowe, w ramach współpracy z Radą Dzielnicy Czuby oraz Spółdzielnią Mieszkaniową Poręba.


06.2016 - Przygotowanie wystawy i prezentacja prac studentów IAK na spotkaniu promującym instytutową monografię KRAJOBRAZY LUBLINA: Osiedla mieszkaniowe.


05-06.2016 - Organizacja cyklu spotkań zatytułowanych "SPOTKANIA Z". Odbyły się wystąpienia:
Pani mgr inż. Joanny Mazaud - temat: Erasmus. Jak się zabrać ? Jak się zebrać?

Pana dr. Stanisław Kozłowskiego - temat: Ogrody japońskie

05.2016 - Wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu ośrodka opiekuńczo-wychowawczego na Czechowie w ramach współpracy z Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną.

05.2016 - Udział w programie telewizyjnym Nauka TVP Lublin. Prezentacja kierunku i Instytutu. Link do programu https://youtu.be/RdiMCh87kd4

04-08.2016 - Wykonanie 2 projektów koncepcyjnych zagospodarowania placu rekreacyjnego na Bronowicach w ramach współpracy z Punktem Kultury / Centrum Kultury w Lublinie. Opracowanie dokumentacji technicznej nasadzeń i mebli terenowych. Wykonanie nasadzeń i przygotowanie terenu pod użytkowanie. Udział w konsultacjach społecznych

03.2016 - Współorganizacja wystawy - Bystrzyca Twarzą Lublina. Przygotowanie prezentacji, wernisażu i obsługa techniczna uroczystości. Uroczystość została wyróżniona przez Rektora KUL jako wydarzenie roku.

02.2016 - Przygotowanie materiałów promocyjnych i dokumentacji na konkurs o indeks IAK

02.2016 - Udział w Dniach Otwartych dla II stopnia.

01-04.2016 - Wykonanie 6 projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Lublinie. Prezentacja prac dla zarządu.

01.2016 - Podjęcie współpracy z Wydziałem artystycznym UMCS. Organizacja spotkania dotyczącego sposobów wytwarzania form ceramicznych i zastosowania ich w architekturze krajobrazu.

10-12.2015 - Podjęcie współpracy z Europejską Fundacja Kultury Miejskiej i organizacją LubARTowska. Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania podwórka na ulicy Lubartowska 53 oraz udział w spotkaniach aktywizacyjnych dla mieszkańców. Prezentacja kierunku. Konsultacje społeczne.

Od listopada 2015 roku do czerwca 2016 odbyło się 9 spotkań organizacyjnych KNSAK. Pozostałe działania jednostki polegały przede wszystkim na współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz organizacji i prowadzeniu uroczystości. Podjęta działania służyły podnoszeniu kompetencji studentów, zdobywaniu wiedzy oraz promocji IAK

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017, godz. 23:59 - Paweł Adamiec