KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,

rok utworzenia 2000

Kurator: mgr inż. Paweł Adamiec

 

 

1.Geneza organizacji, statutowe cele działalności, struktura organizacyjna

 

            Pomysłodawcą i założycielem KNSAK był Wojciech Januszczyk, obecnie pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu. Organizację utworzono w celu rozwijania zainteresowań, poszerzenia wiedzy oraz realizacji pomysłów studentów na kierunku kształtowanie krajobrazu (obecnie architektura krajobrazu). Członkowie Koła stale współpracują z pracownikami Instytutu Architektury Krajobrazu, włączając się w działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i promocyjną jednostki. W ciągu roku akademickiego członkowie Koła spotykają się na cotygodniowych zebraniach, na których omawiane są sprawy bieżące oraz kwestie związane z architekturą krajobrazu. Poprzez realizację różnorodnych inicjatyw członkowie Koła przygotowują się do podjęcia aktywności zawodowej i zdobywają niezwykle cenne doświadczenie pracy zespołowej.

 

2. Wykaz prezesów

 

Wojciech Januszczyk 2000-2002
Jan Kamiński 2002-2005
Jolanta Pietrzak 2005-2007

Paulina Lewczyńska 2007-2008

Milena Bury - 2008-2010

Aleksandra Marszałek 2010-2013

Angelika Madej 2013-2016

Jaoanna Guzara 2016-2017

Agnieszka Adamiec- 2017- 2018

Kamil Kubok - obecnie

 

3. Wykaz kuratorów

 

dr Joanna Renda

mgr inż. Wojciech Januszczyk

dr Jan Kamiński

dr inż. arch. Anna Tejszerska

mgr inż. Paweł Adamiec - obecnie

 

 

4. Główne formy działalności

 

            Formy działalności KNSAK obejmują między innymi wykonawstwo prac z zakresu architektury krajobrazu takich jak: opracowania analityczne i ekspertyzy krajobrazowe, projekty koncepcyjne, techniczne i wykonawcze terenów zieleni, aranżacje roślinne, land arty, rzeźby, formy użytkowe. Poprzez realizację tego typu prac studenci rozwijają swoje umiejętności zdobyte na zajęciach. Działania te podejmowane są przy współpracy z jednostkami zewnętrznymi w celu podnoszenia jakości przestrzeni publicznych oraz zwracaniu uwagi na problematykę architektury krajobrazu. W ramach działalności Koła wykonywane były opracowania analityczne i projektowe następujących terenów:

 • dziedziniec Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na „Poczekajce” w Lublinie
 • ogród frontowy przy MZK w Przemyślu
 • ogród przy firmie Inglot sp. z o.o. w Przemyślu
 • taras wypoczynkowy w Domu Akademickim KUL na „Poczekajce” w Lublinie
 • teren rekreacyjno-wypoczynkowy na Bronowicach w Lublinie
 • ogród terapeutyczny Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie
 • ogród terapeutyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie
 • tereny zieleni osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Rury (LSM)
 • tereny zieleni osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Czuby Południowe (Poręba)
 • szlak kolejowy,  szlak religijny i park sportowy w Regionalnym Parku Krajobrazowym „Znesinnia" we Lwowie

            KNSAK podejmuje się również działalności organizacyjnej i promocyjnej:

 • udział i organizacja Forum Architektury Krajobrazu (2003)
 • udział i Współorganizacja Międzyuczelniane Sympozjum Kół Naukowych Architektury Krajobrazu – Lubelszczyzna 2005
 • organizacja wystawy i spotkania dotyczącego rewitalizacji LSM i wydania książki Krajobrazy Lublina: Osiedla Mieszkaniowe (2016)
 • organizacja wystawy Bystrzyca Twarzą Lublina (2016)
 • organizacja spotkań autorskich w postaci cyklu: SPOTKANIE Z ...
 • współorganizacja „Kulturaliów”
 • udział w Dniach Otwartych
 • udział w Festiwalu Nauki
 • udział w Targach Organizacji Studenckich
 • udział w warsztatach wikliniarskich w Arboretum w Bolestraszycach
 • udział w warsztatach czerpania papieru artystycznego

 

             Koło stale współpracuje z jednostkami takimi jak:

 • Arboretum w Bolestraszycach
 • Urząd Miasta w Lublinie
 • Urząd Miejski w Przemyślu
 • Muzeum Wsi Lubelskiej
 • Uczelniany Samorząd Studentów
 • Koło Naukowe Historyków Sztuki
 • Galeria 1
 • Punkt Kultury
 • Fundacja Kultury Audiowizualnej
 • Fundacja Rozwoju KUL
 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
 • Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 • Dom Kultury LSM
 • Rada Dzielnicy Tatary
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa LSM
 • Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin
 • Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie

 

            W celu podnoszenia kompetencji studentów i zdobywania wiedzy organizowane są również objazdy naukowe i krajoznawcze. Spośród inicjatyw Koła na stałe wpisały się w kalendarium uczelni Wernisaże Architektury Krajobrazu, prezentujące prace wykonane na zajęciach z rysunku, malarstwa i rzeźby, wystawy organizowane okazjonalnie w ciągu roku w Instytutowej Galerii Włącznik oraz uroczystości związane ze świętami.

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 20:14 - Paweł Adamiec