PROGRAM KONFERENCJI

 

11 kwietnia 2013 r. (czwartek)

Collegium Norwidianum

sala CN-208

 

11:00 Otwarcie konferencji: dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL (Prorektor KUL);

dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL (Dziekan WNH)

 

 

 

Sesja pierwsza (11:30–13:00)

Współczesna kultura – w stronę zapisu tradycyjnego czy cyfryzacji?”

prowadzenie panelu: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)

 

 

W panelu wezmą udział:

  dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW (UW), mgr Andrzej Pająk (CHIP),

dr hab. Marek Adamiec, prof. UG (UG)

 

 

Przerwa obiadowa


 

Sesja druga (14:30–16:00)

„Wpływ mediów cyfrowych na rzeczywistość”

prowadzenie: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW

 

 • prof. dr hab. Paweł Próchniak (UP), O potrzebie humanistyki cyfrowej (tezy do manifestu)
 • dr Agnieszka Smaga (WNH, UKSW), Wpływ medium cyfrowego – witryn WWW – na konstruowanie nowych zależności pisma i obrazu
 • dr Piotr Marecki (UJ), Remediacja: Przypadek Roberta Szczerbowskiego
 • mgr Agnieszka Pawelec (KUL), Facebook a konektywistyczna teoria uczenia się w epoce cyfrowej

Dyskusja

 

Przerwa na kawę


 

Sesja trzecia (16:30–18:00)

„Problemy odbioru i interpretacji literatury cyfrowej”

prowadzenie: dr Piotr Marecki (UJ)

 

 • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW (UW), Interpretacja w świecie mediów digitalnych
 • dr Bogusława Bodzioch-Bryła (Akademia Ignatianum, Kraków), Pomiędzy tekstem literackim a przestrzenią muzealno-galeryjną, czyli o dziełach, które „mówią”. Rozważania na przykładzie instalacji K. Feingolda, C. Utterback, J. Shawa,  J. E. Lewisa i B. Nadeau
 • mgr Karolina Wawer (UJ), Transformacje poetyki. Język poezji internetu
 • mgr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN), Digitalizacja a lista lektur – analiza odbioru tekstów literackich udostępnionych w Sieci, na przykładzie prac uczestników OLiJP

Dyskusja

 


 

12 kwietnia 2013 r. (piątek)

Collegium Norwidianum

sala CN-208

 

Sesja czwarta (9:00–11:00)

„Internet a doświadczenia czytelnicze”

prowadzenie: dr Bogusława Bodzioch-Bryła

(Akademia Ignatianum, Kraków)

 

 • dr Agnieszka Przybyszewska (UŁ), Inna lektura? Wstęp do rozważań o kinetycznym e-czytaniu
 • mgr Urszula Pawlicka (UWM), Dekomponowanie i reinterpretowanie tradycji – na podstawie adaptacji cyfrowej poezji Tytusa Czyżewskiego
 • dr Anna Ślósarz (UP), Dyskursy nierównoległe. Lektury polonistyczne a edukacyjne portale
 • mgr Maciej Maryl (IBL PAN), Dziennik elektroniczny: „literackość” i „blogowość” blogów
 • mgr Joanna Szwechłowicz (UW), Blog jako zapis doświadczeń czytelniczych

Dyskusja

 

Przerwa na kawę


 

Sesja piąta (11:30–13:00)

„Internet a lekcje języka polskiego”

prowadzenie: dr Anna Ślósarz (UP)

 

 • dr Gabriela Olszowska (Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza, Kraków), O spotkaniu w gimnazjum cyfrowych imigrantów z cyfrowymi tubylcami na lekcjach polskiego
 • mgr Karolina Suszek (KUL/IBE), Internet w edukacji kulturalnej młodzieży – pomoc czy zagrożenie?
 • mgr Ewelina Strawa (UJ), WebQuest po polsku. Metoda projektu w edukacji polonistycznej
 • dr Wioletta Kozak (IBE), Motywowanie uczniów a e-kształcenie

Dyskusja

 

Przerwa obiadowa


 

Sesja szósta (14:30–16:30)

„Narzędzia cyfrowe wspomagające edukację polonistyczną w szkole”

 prowadzenie:  dr Ewa Nowel (UAM)

 

 • mgr Agata Poręba (KUL/IBE), Ortograficzne gry on-line jako narzędzia walki z dysortografią uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej
 • dr Dorota Holajda (AJD), Gry edukacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 • dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (KUL), Sposoby wykorzystania wybranych ćwiczeń multimedialnych na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej
 • Małgorzata Magenta- Siemiaszko (WSiP), Dobra strona edukacji. Internetowa platforma e-learningowa WSiPnet.pl i możliwości jej wykorzystania w nauczaniu języka polskiego
 • dr Marta Chrabąszcz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej), Prezentacje MAPPTIPE na lekcjach języka polskiego

Dyskusja

 

Przerwa na kawę

 


 

 

Sesja siódma (17:00–18:30)

„Dydaktyka sieci czy w sieci – kształcenie polonistów

z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”

prowadzenie: dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (KUL)

 

 • dr Mirosław Wobalis (UAM), Wydziałowa Platforma Informatyczna – dydaktyka sieci i dydaktyka w sieci
 • dr Aleksandra Dziak (KUL), Narzędzia cyfrowe w pracy badawczej doktorantów WNH KUL
 • dr Ewa Turkowska (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Radom), Internet i nowe media w kształceniu literackim na studiach nauczycielskich
 • dr Ewa Nowel (UAM), Artykuł metodyczny jako forma pisemnego wyrażania myśli w kształceniu studentów polonistyki

Dyskusja

 

18:45 Zakończenie konferencji: dr Aleksandra Dziak (KUL)

 

 

Do pobrania

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2013, godz. 17:29 - Aleksandra Dziak