Edytorstwo to sztuka ładu informacyjnego. Wiedza i umiejętności zdobyte na tych studiach mogą być wykorzystane wszędzie tam, gdzie istotna jest poprawna komunikacja.


Studiując edytorstwo, rozwiniesz następujące kompetencje:

 

1. Bardzo wysokie umiejętności językowe. Zdobędziesz je między innymi w ramach zajęć ze stylistyki, tradycji retorycznych, ortografii, interpunkcji, historii języka.


2. Wiedzę o procesie redakcyjnym, normach wydawniczych, o procesie produkcji książki. W zakresie umiejętności redakcyjnych nauczysz się m.in. wykonywanie redakcji i korekty oraz organizowanie procesu wydawniczego. To wszystko uzyskasz międz633546-typografia-warsztacie-stare-metalowe-listow-do-druku.jpgy innymi w ramach zajęć: redakcja typowej książki, elementy wiedzy poligraficznej, adiustacja i korekta, prawo autorskie i prasowe, projektowanie publikacji, marketing wydawniczy, promocja książki w mediach.


3. Wiedzę i umiejętności z zakresu edytorstwa naukowego, a więc sztuki opracowania tekstu literackiego, przygotowanie go do druku po śmierci autorki / autora. Uczymy tego między innymi na zajęciach: grafologiczna lektura rękopisów, tekstologia, krytyka tekstu.


4. Umiejętności z zakresu komputerowego opracowanie tekstu, a więc jego złożenia, łamania, przygotowania grafiki do publikacji, opracowania prostej strony internetowej. To między innymi na zajęciach: aplikacje użytkowe w pracy edytora, podstawy DTP, projektowanie www.


5. Pogłębisz też ogólną wiedzę o kulturze w ramach zajęć w ramach takich zajęć jak historia literatury czy historia Polski.

 

 

 

Nasze mocne strony

 

  • Jesteśmy najstarszym edytorstwem uniwersyteckim w Polsce.

  • Uczymy porządnej redakcji.

  • Wszyscy nasi nauczyciele mają praktykę wydawniczą, a nie tylko książkową wiedzę.

  • Prowadzimy badania w dziedzinie edytorstwa, których wyniki komunikujemy na światowych konferencjach. Ostatnio były to między innymi następujące konferencje:


Genesis 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (Helsinki 2017; organizatorzy: The Finnish Literature Society i Institut des Textes et Manuscrits Modernes CNRS);


Textual Ecologies (Ottawa 2016; organizatorzy: Society for Textual Scholarship oraz Carleton University);


Methods of Textual Criticism and Models of Poetics (Sankt Petersburg 2016; organizatorzy: National Research University Higher School of Economics – Saint-Petersburg, The National Pushkin Museum, Polska Akademia Nauk, V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences).

 

  • Nasi najlepsi studenci mają możliwość publikowania swoich prac, w tym prac książkowych.

  • Obowiązuje u nas oryginalna forma zaliczenia studiów - projekt wydawniczy.

 

 

 

Autor: Edytor
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2017, godz. 12:54 - Leszek Wojtowicz