Nowe publikacje badaczy-edytorów

W najnowszym numerze czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, poświęconym w całości badaniom procesu twórczego w literaturze, ukazały się trzy publikacje badaczy związanych z Katedrą Tekstologii i Edytorstwa.

 

Profesor Wojciech Kruszewski w artykule pt. Ku puencie. Uwagi o genezie dwóch utworów Anny Kamieńskiej przedstawia analizę historii zakończeń dwóch wierszy Anny Kamieńskiej – Kiedy odchodzą wielcy oraz Jesteś mi ciepły młody.

 

Profesor Dariusz Pachocki w tekście Stanisław Grzesiuk w objęciach cenzury prezentuje zagadnienia związane z wydawniczymi losami powieści: Pięć lat kacetuBoso, ale w ostrogach oraz Na marginesie życia.

 

Pani Jagoda Zarzycka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak wyglądała praca redakcyjna Anny Kamieńskiej nad Notatnikiem. Swoje rozważania przedstawia w artykule Przekształcenia form językowych w pracach Anny Kamieńskiej nad „Notatnikiem”

 

Zapraszamy do lektury!

 


 

Wakacyjne publikacje pracowników Katedry

W lipcu ukazały się dwa artykuły prof. Kruszewskiego o twórczości
Anny Kamieńskiej:

  1. W 14. numerze "Nowego Napisu" wydrukowano tekst pt. Wstęp do lektury wierszy religijnych Anny Kamieńskiej.
  2. Na łamach "Ethosu" pojawiła się natomiast interpretacja wiersza [Kiedy odchodzą wielcy]. Artykuł dostępny jest online tutaj

 


 

Dziady wileńsko-kowieńskie – nowa edycja

Prof. Wojciech Kruszewski kończy prace nad nową edycją krytyczną Dziadów litewskich. Rzecz zostanie wydrukowana jeszcze w 2022 roku przez Fundację Augusta hr. Cieszkowskiego. W książce oprócz tekstu dzieła zostaną zaprezentowane: rejestr odmian dla autoryzowanych przez Adama Mickiewicza edycji Dziadów, studium o języku autora przygotowane przez prof. Henryka Dudę, obszerna bibliografia oraz aneks z fotografiami i transliteracjami wszystkich istotnych dla utworu prac poety.

 

 


 

Archiwum Filomatów - historia zbioru

 

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się właśnie książka Urszuli Jańczyk poświęcona lubelskiemu okresowi w historii Archiwum Filomatów.

 

 

 


 

Artykuł w "Pamiętniku Literackim"

 

W najnowszym numerze "Pamiętnika Literackiego" ukazał się artykuł prof. Kruszewskiego o edytorstwie naukowym.

http://pamietnik-literacki.pl/wp-content/uploads/2021/03/8-Kruszewski.pdf

 


 

Źrenica Wojaczka

 

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazał się kolejny tom w naszej serii "Archiwum Edytorskie". Prof. Dariusz Pachocki oraz Pani Mgr Katarzyna Trzak podali do druku tomik Rafała Wojaczka "Źrenica. Wiersze dla Teresy"

 


 

Laboratorium filologa

Jeszcze w 2020 r. nakładem Wydawnictwa IBL PAN ukazała się książka prof. Dariusza Pachockiego poświęcona rękopisom Bolesława Leśmiana.

 


 

Aflabet Tyrmanda

 

 

W 2020 r. ukazał się zbiór nieznanych tekstów Tyrmanda i o Tyrmandzie w opracowaniu prof. Dariusza Pachockiego. I nie jest to ostatnia publikacja poświęcona Tyrmandowi, która powstaje w Katedrze Tekstologii i Edytorstwa.

 

 


 

Księga jubileuszowa dla prof. Wacława Pyczka

 

 

We wrześniu 2020 r. Prof. Wacław Pyczek odszedł na emeryturę. Z tej okazji przygotowano dla Profesora księgę jubileuszową. Znajdują się tu m.in. trzy artykuły pracowników Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL: prof. Józefa Ferta Józefa Czechowicza autoportret z Lublinem, prof. Wojciech Kruszewskiego Fonogeneza wybranych fragmentów tak zwanego Epilogu do Pana Tadeusza oraz prof. Dariusza Pachockiego Malarskie inspiracje Edwarda Stachury.

 

 


 

Rok Norwida

 

Rok 2021 będzie m.in. rokiem Norwida. Zaczyna się mocnym akcentem - popularną, ale napisaną na solidnej podbudowie naukowej książeczką Prof. Józefa Ferta. Szkoc biograficzny, mnóstwo akcentów historycznoliterackich, niewielka antologia wierszy Norwida i sporo dobrych zdjęć. Poleca się uwadze Państwa.

 

 


 

Nowa książka prof. Pachockiego

 

 

 

W listopadzie ukazała się nowa edycja przygotowana przez prof. Dariusza Pachockiego - Zielone notatniki Leopolda Tyrmanda.
Na stronach Polskiego Radia jest na ten temat tekst i podcast. Polecamy Państwa uwadze.

 


 

Tak projektują absolwenci studiów podyplomowych
w zakresie edytorstwa!

 

Zapraszamy do przejrzenia galerii.

 


Józef Fert - poeta laureatus

Miło nam poinformować, że 6 lutego 2014 roku Kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa prof. Józef Fert odebrał kolejne wyróżnienie. Profesor otrzymał Nagrodę im. Józefa Czechowicza w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim zorganizowanym przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za tom wierszy pt. Galatea. Uroczystość odbyła się w Muzeum Czechowicza. Sala była pełna, laureat mówił pięknie o poetyckich wzlotach na skrzydłach miłości i modlitwy, publiczność długo nie chciała opuścić gościnnego Muzeum.

 

 

 

 

Nagroda dla mgr Justyny Staroń

Rok 2013 zakończył się dla nas miłym akcentem. Podczas Gali Sukcesu, zorganizowanej 14 grudnia 2013 r. w ramach projektu Lubelskie Forum Przedsiębiorczości i Innowacji przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL, Studenckie Forum Business Centre Club oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, wręczono Nagrody "Lubelski Akant Przedsiębiorczości". 
Nagrodę "Omnibus" (za wybitne osiągnięcia naukowe) otrzymała doktorantka Katedry Tekstologii i Edytorstwa - Justyna Staroń. Zasłużenie.

 

 

 

 

Opłatek edytorski 2013

Na zdjęciu zupełnie niespodziewany wizytator naszej wigilii, utrwalony w momencie wyrażania niekłamanego zadziwienia ciepłą atmosferą edytorskiego spotkania opłatkowego. Pokój ludziom dobrej woli!

 

 

 

 

 

 

 


 

Witkacy in EnglishWłaśnie ukazała się książką Witkacy in English: 21 st Century Perspectives (opracowanie: Kevin Anthony Hayes, Mark Rudnicki, The Polish Journal of Aesthetics / Estetyka i Krytyka, vol. 31, Kraków 2013) pokłosie dwóch międzynarodowych witkacowskich sesji naukowych. Z tomie m.in. artykuł dr Doroty Niedziałkowskiej Witkacy’s Self-Portraits as Manifestations of the Dandy Figure (zob. spis treści). Książka jest dostępna bezpłatnie na stronie E-publikacje nauki polskiej po wcześniejszym zarejestrowaniu się.

Spis treści
E-publikacje nauki polskiej

 

 

 

 

Wizyta w drukarni18 i 20 listopada 2013 roku studenci I roku edytorstwa oraz specjalizacji redaktorsko-tekstologicznej odwiedzili wydawnictwo i drukarnię Gaudium. Prześledzili cykl produkcji książki: od przygotowania form drukowych w naświetlarni, przez druk offsetowy, złamywanie arkusza, zbieranie składek, szycie lub klejenie bloku, aż do wykonania oprawy miękkiej, twardej i złoceń. Zobaczyli, jak pracują m.in. falcerka i trójnóż, jak się wygniata big i zaokrągla grzbiet książki oraz co wynika z przegrzania srebrnej folii. Usłyszeli również, jaką maszynę pracownicy nazywają „krokodylem” i gdzie krokodyl ma „łapki”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium z Adamem Strugiem


 

 

W najbliższy piątek (22 listopada 2013) o godzinie 14:00 odbędzie się seminarium edytorskie poświęcone polskim pieśniom nabożnym. Gościem dr. hab. Wojciecha Kruszewskiego będzie Adam Strug - etnomuzykolog, śpiewak, w którego repertuarze znajdują się m.in. dawne pieśni religijne. Swoją wiedzą Adam Strug będzie się dzielił na kameralnym, zamkniętym spotkaniu, gdyż warunki lokalowe nie pozwalają na przeprowadzenie dużej imprezy. Jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział w tym wydarzeniu - proszę się kontaktować z organizatorem mejlowo:

wojciech.kruszewski(at)kul.pl

Do zobaczenia

 

http://www.youtube.com/watch?v=MQjhtmVgMW8

  

 

 

 

 

Listy Broniewskiego

Spotkanie z Dariuszem Pachockim w Muzeum Literatury


 

 

Już dzisiaj (czwartek, 14 listopada 2013) w warszawskim Muzeum Literatury (Rynek Starego Miasta 20) odbędzie się spotkanie z Dariuszem Pachockim. Pretekstem do rozmowy o twórczości Władysława Broniewskiego jest przygotowana przez pracownika Katedry edycja listów poety do Ireny Helman. Doktor Pachocki to doświadczony, skrupulatny wydawca epistolografii współczesnych pisarzy, znawca dzieł Leśmiana, Stachury, Czechowicza. Warto!

 

Zaproszenie na stronie Muzeum Literatury

Strona książki w katalogu wydawnictwa MG

 

 

 

 

 

Listopadowe konferencje 


 

 

Najbliższe dni to okazja, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia pracownicy Katedry Tekstologii i Edytorstwa na temat edycji elektronicznej i twórczości Józefa Czechowicza.

W czwartek 7 listopada 2013 roku na konferencji Teksty kultury uczestnictwa zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN dr hab. Wojciech Kruszewski wygłosi referat pt. Kultura uczestnictwa i deficyt kompetencji. Problem edycji cyfrowej w Polsce (godz. 11:00, sala 144 w Pałacu Staszica, Warszawa, Nowy Świat 72).

Tego samego dnia w Lublinie rozpoczyna się międzynarodowa konferencja Europa Czechowicza, współorganizowana przez Katedrę Tekstologii i Edytorstwa. O godz. 10:20 wykład pt. Francja Czechowicza wygłosi prof. dr hab. Józef Fert, a o 12:20 dr Dariusz Pachocki przedstawi uwagi o słowiańskich tłumaczeniach Czechowicza w referacie pt. Czy tłumacz jest zdrajcą? Wszystkie czwartkowe wykłady odbędą się na Zamku Lubelskim, w Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku. W piątek miejscem konferencji będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski (Collegium Norwidianum, sala CN-208, Al. Racławickie 14). O godz. 10:20 referat pt. Józefa Czechowicza marzenie o wojnie wygłosi dr hab. Wojciech Kruszewski.

Zachęcamy wszystkich do spotkania z naszymi wykładowcami.

 

Pełny program konferencji:

Teksty kultury uczestnictwa
Europa Czechowicza

 

 

 

 

Warsztaty w Izbie Drukarstwa


 

W środę 30 października 2013 roku studenci edytorstwa oraz specjalizacji redaktorsko-tekstologicznej wzięli udział w warsztatach w Izbie Drukarstwa. Pod okiem spadkobiercy tradycji lubelskich zecerów, pana Roberta Sawy, zapoznawali się z tajnikami dawnej sztuki drukarskiej. Poznawali maszyny i materiały drukarskie, zasady składu ręcznego i tradycyjnego druku. Przy okazji dowiedzieli się m.in., w jakich nakryciach głowy pracowali zecerzy, gdzie było miejsce kobiet w drukarni, jak można zniszczyć maszynę, czym różni się drukowanie na prawdziwym papierze od drukowania na czymś, co dzisiaj jest uznawane za papier...

 


 

 

Autor: Edytor
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2022, godz. 12:45 - Artur Truszkowski