Walne Zgromadzenie FUCE

"Katolicka Edukacja w Naukach Społecznych"

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

24-26 Maja 2018

 

 

Rejestacja