Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać?

Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (27 krajów UE oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja i Republika Macedonii Północnej) i mogą być nimi:

  • zagraniczne instytucje np. przedsiębiorstwa/firmy, muzea, biblioteki, szpitale itp.
  • placówki naukowo-badawcze
  • organizacje non-profit
  • jednostki administracji nie prowadzące nauczania zagranicznych szkół wyższych np. biblioteki, działy finansowe, dziekanaty, działy współpracy z zagranicą
  • zagraniczne szkoły (podstawowe, gimnazjalne, średnie) dla studentów kierunków i specjalności pedagogicznych
  • polskie instytucje posiadające siedzibę za granicą, z zastrzeżeniem, że językiem roboczym będzie język inny niż język polski.

 

Nie można odbywać praktyk w:

  • instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm )
  • organizacje zarządzające programami UE, takie jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania)