Zapraszamy do zapoznania się z informacją nt. usług tłumaczeniowych na naszej uczelni.

Tutaj znajdują się informacje dotyczące możliwości stypendialnych dla studentów i dla pracowników naukowych.

Stypendia na dwu i pół letnie studia magisterskie na uniwersytecie w Kolonii, Niemieckiej Akademii Wychowania Fizycznego w Kolonii lub na Politechnice Akwizgrańskiej. Program dla studentów nauk ekonomicznych, przyrodniczych oraz kierunków inżynierskich z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego i angielskiego.

Termin aplikacji: Aplikacje do programu przyjmowane są wyłącznie w
terminie od 1. września do 1. listopada każdego roku dla kandydatów
planujących rozpocząć studia magisterskie w Niemczech w semestrze
zimowym roku następnego.

Wszelkie informacji w załączniku oraz na stronie.

 

 

ulotka o programie pl

Program stypendialny na rzecz Europy środkowo- Wschodniej

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V KAAD

O 5-miesięczne stypendium naukowe GFPS mogą się ubiegać studenci i doktoranci wszystkich kierunków. Terminy składania wniosków mijają 31 marca i 31 października każdego roku. Podstawowymi kryteriami wyboru są dobre wyniki w nauce, ciekawy projekt naukowy oraz zainteresowanie działalnością GFPS.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE STYPENDIUM I SKŁADANIA WNIOSKÓW >>> www.gfps.pl

 

Nowa oferta stypendialna skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni znajduje się w broszurze. W razie pytań – cały zespół DAAD – służy radą i pomocą. Cała oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdują się na stronie  internetowej: www.daad.pl.

Oferta stypendialna skierowana do młodych naukowców pragnących prowadzić badania naukowe w Australii.

03.12.2010

Stypendia KAAD

Stypendia na pobyty studyjne i naukowe w Niemczech. Przeznaczone są dla studentów (po ukończonym 6 semestrze studiów), absolwentów uczelni akademickich oraz pracowników naukowych. Więcej informacji tutaj.

Fundacja Rochusa i Beatrycze Mummert oferuje stypednia dla studentów nauk ekonomicznych i przyrodniczych na studia magisterskie w Kolonii lub w Akwizgranie. Aplikacje przyjmowane są w terminie 1.09-1.11. Więcej informacji - Fundacja Mummert.pdf.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz kursów językowych Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.da-vienne.ac.at

Zachęcamy do skorzystania z oferty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF), przy którego pomocy można sfinansować między innymi:
•    studia (od 1 do 4 semestrów) w jednym z krajów Grupy Wyszehradzkiej  
•    festiwal lub inne wydarzenie kulturalne
•    konferencję naukową
•    kurs na uczelni wyższej o tematyce wyszehradzkiej
Głównym warunkiem otrzymania grantu od IFV jest to, aby projekt miał charakter wyszehradzki (promował ideę Grupy Wyszehradzkiej, prezentował jego kraje, itp.)

O granty i stypendia mogą ubiegać się studenci, młodzi naukowcy, wykładowcy, organizacje studenckie, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, itp.

Więcej informacji na stronie IFV: http://www.visegradfund.org/ oraz w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Stypendia dla pracowników naukowych ze stopniem doktora na prowadzenie badań w wybranych przez Fundację europejskich instytucjach naukowych takich jak m.in.:
  • MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME (Paryż) - Więcej informacji i formularz: tutaj
  • INSTITUTO DE FILOLOGIA, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Hiszpania) Więcej informacji: tutaj
Informacje o całym programie stypendialnym Mellon Foundation w Europie i terminach składania aplikacji można znaleźć pod adresem: http://www.caorc.org/

Kursy języka niemieckiego w Wiedniu dla studentów. Więcej informacji na stronie www.actilingua.com/uni ; (Passwort: deutschlernen)

Wersja elektroniczna informatora nt. podwójnych dyplomów polsko-francuskich znajduje się tutaj: catalogue_DD_POLONAIS_Version_finale.pdf