O stypendium mogą ubiegać się kandydaci:

  1. Ze znajomością języka włoskiego i/lub angielskiego na minimalnym poziomie B1- poświadczoną certyfikatem, dyplomem, zaświadczeniem o ukończonym kursie, zaświadczeniem ze szkoły językowej, bądź innym dokumentem stwierdzającym poziom znajomości języka
  2. Wszyscy zatrudnieni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz osoby posiadające status doktoranta studiów dziennych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali ze stypendiów za pośrednictwem KUL
  3. Kandydaci, którzy przedstawią plan badawczy
  4. Doktoranci posiadający średnią ocen ze studiów magisterskich, co najmniej 4,5 oraz ze studiów na obecnym stopniu, co najmniej 4.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją nt. usług tłumaczeniowych na naszej uczelni.

Tutaj znajdują się informacje dotyczące możliwości stypendialnych dla studentów i dla pracowników naukowych.

Stypendia na dwu i pół letnie studia magisterskie na uniwersytecie w Kolonii, Niemieckiej Akademii Wychowania Fizycznego w Kolonii lub na Politechnice Akwizgrańskiej. Program dla studentów nauk ekonomicznych, przyrodniczych oraz kierunków inżynierskich z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego i angielskiego.

Termin aplikacji: Aplikacje do programu przyjmowane są wyłącznie w
terminie od 1. września do 1. listopada każdego roku dla kandydatów
planujących rozpocząć studia magisterskie w Niemczech w semestrze
zimowym roku następnego.

Wszelkie informacji w załączniku oraz na stronie.

 

 

ulotka o programie pl

Program stypendialny na rzecz Europy środkowo- Wschodniej

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V KAAD

O 5-miesięczne stypendium naukowe GFPS mogą się ubiegać studenci i doktoranci wszystkich kierunków. Terminy składania wniosków mijają 31 marca i 31 października każdego roku. Podstawowymi kryteriami wyboru są dobre wyniki w nauce, ciekawy projekt naukowy oraz zainteresowanie działalnością GFPS.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE STYPENDIUM I SKŁADANIA WNIOSKÓW >>> www.gfps.pl

 

Nowa oferta stypendialna skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni znajduje się w broszurze. W razie pytań – cały zespół DAAD – służy radą i pomocą. Cała oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdują się na stronie  internetowej: www.daad.pl.

Oferta stypendialna skierowana do młodych naukowców pragnących prowadzić badania naukowe w Australii.

03.12.2010

Stypendia KAAD

Stypendia na pobyty studyjne i naukowe w Niemczech. Przeznaczone są dla studentów (po ukończonym 6 semestrze studiów), absolwentów uczelni akademickich oraz pracowników naukowych. Więcej informacji tutaj.

Fundacja Rochusa i Beatrycze Mummert oferuje stypednia dla studentów nauk ekonomicznych i przyrodniczych na studia magisterskie w Kolonii lub w Akwizgranie. Aplikacje przyjmowane są w terminie 1.09-1.11. Więcej informacji - Fundacja Mummert.pdf.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz kursów językowych Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.da-vienne.ac.at

Zachęcamy do skorzystania z oferty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF), przy którego pomocy można sfinansować między innymi:
•    studia (od 1 do 4 semestrów) w jednym z krajów Grupy Wyszehradzkiej  
•    festiwal lub inne wydarzenie kulturalne
•    konferencję naukową
•    kurs na uczelni wyższej o tematyce wyszehradzkiej
Głównym warunkiem otrzymania grantu od IFV jest to, aby projekt miał charakter wyszehradzki (promował ideę Grupy Wyszehradzkiej, prezentował jego kraje, itp.)

O granty i stypendia mogą ubiegać się studenci, młodzi naukowcy, wykładowcy, organizacje studenckie, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, itp.

Więcej informacji na stronie IFV: http://www.visegradfund.org/ oraz w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Stypendia dla pracowników naukowych ze stopniem doktora na prowadzenie badań w wybranych przez Fundację europejskich instytucjach naukowych takich jak m.in.:
  • MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME (Paryż) - Więcej informacji i formularz: tutaj
  • INSTITUTO DE FILOLOGIA, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Hiszpania) Więcej informacji: tutaj
Informacje o całym programie stypendialnym Mellon Foundation w Europie i terminach składania aplikacji można znaleźć pod adresem: http://www.caorc.org/

Kursy języka niemieckiego w Wiedniu dla studentów. Więcej informacji na stronie www.actilingua.com/uni ; (Passwort: deutschlernen)

Wersja elektroniczna informatora nt. podwójnych dyplomów polsko-francuskich znajduje się tutaj: catalogue_DD_POLONAIS_Version_finale.pdf