3 grudnia

Odbył się wernisaż wystawy prac Piotra Kuleszy, pt. „Krajobrazy w akwareli”

Wystawa zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu KUL, kurator wystawy: Prof. Sławomir Marzec.

 
 

 

3 grudnia

 

Referat Jerzego Fatygi pt. Miejsce pochówku Totmzeesa I a pochówek Amenhotepa I w świetle grobowców tebańskich – organizator Koło Starożytnicze Studentów KUL

 

 

3 grudnia

Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrun UCRAINICUM KUL było organizatorem międzynarodowego forum naukowego pt. 600 lat archidiecezji we Lwowie. Forum odbywało się  w ramach obchodów jubileuszowych związanych z 600 rocznicą przeniesienia stolicy archidiecezji z Halicza do Lwowa. Gościem honorowym forum był JE Ks. Abp. Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego, który został odznaczony „Złotym Dyplomem Wydziału Teologii KUL”.

 

4 grudnia 

Instytut Teologii Moralnej KUL zorganizował interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Przemoc wobec dziecka.

 
 

4 grudnia

Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości

Katedra Postępowania Cywilnego, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL wspólnie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury zorganizowali V konferencję naukową pt. Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie.

4 grudnia

Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego KUL oraz Instytut Teologii Dogmatycznej KUL zorganizowali w ramach cyklicznych otwartych „Wykładów z Personalizmu”, wykład dr. Bartłomieja Sipińskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Podmiotowość i osoba”

 

4 grudnia

W Teatrze Starym w Lublinie odbyło się spotkanie pt. Bitwa o literaturę. Sztukmistrz z Lublina odwiedza Sklepy cynamonowe. Gościem spotkania był prof. Sławomir Jacek Żurek z Instytutu Filologii Polskiej KUL.

 

5 grudnia

Wizyta prof. Anzheli Kuznyetsovej, Prorektor Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. (

 

6-9 grudnia

Odbyła się konferencja naukową „Chełmszczyzna między imperium a narodami”, poświęconą 100-leciu wyodrębnienia guberni chełmskiej. Organizatorem był Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrum UCRAINICUM KUL zaprasza na  międzynarodową Konferencja odbywała się w Lublinie, Chełmie i Łucku.

6-9 grudnia

III Forum Psychologiczne.

 

7 grudnia

Instytut Politologii KUL zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Młodzież a polityka. W poszukiwaniu modelu uczestnictwa młodych w życiu politycznym”

7 grudnia

Studenci z Koła Naukowego Studentów MISH zorganizowali forum interdyscyplinarne pt. Bezdomność pośród wielu ojczyzn. Doświadczenie śląskiej tożsamości.

 

8 grudnia

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz Katedra Nauk o Polityce KUL, Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ILA)

- Grupa Polska zorganizowali na  seminarium pt. The Rule of Law around the World, połączone z promocją książki dr. Luc’a Reydamsa, prof. KUL pt. International Prosecutors.

 

8 grudnia

W auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego odbył się Koncert Symfoniczny Karol Szymanowski - 130. rocznica urodzin. W programie koncertu m.in. monumentalny balet „Harnasie” op. 55. W koncercie udział wzięli: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, József Ormeny - fortepian, Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Galicyjski Chór Kameralny (Lwów), Pavlo Tolstoy - tenor, Roman Rewakowicz - dyrygent.

 

8 grudnia

Odbył się Jubileusz prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej z okazji 50-lecia Jej związku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz 44-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Uroczystość połączona była z promocją książki pt. Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej.

10 grudnia

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował spotkanie „Manipulacja w mediach jako sztuka kreowania rzeczywistości”, w którym wzięli udział: Cezary Gmyz, Stanisław Janecki, Stanisław Michalkiewicz.

 

10 grudnia

Instytut Nauk o Rodzinie KUL był organizatorem konferencję „Drzwi Wiary - otwarte dla każdej rodziny?”

 

10 grudnia

Odbyło się siódme posiedzenie z cyklu spotkań naukowych Convivium poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych. „W neobarokowym lamusie zapętlonych ścieżek: kino Wojciecha Jerzego Hasa” – organizator Katedra Literatury Staropolskiej KUL

10 grudnia

Uroczystość wręczenia prof. Zdzisławowi Łapińskiemu przez Fundację Norwidowską medalu „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”.

11-12 grudnia

XXX Dni Praw Człowieka - Prawa zmarłych?

Organizator Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL

11 grudnia

„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - obszary wsparcia” konferencja naukowa zorganizowana przez KUL oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

 

11 grudnia

Promocje na Wydziale Prawa , Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

11 grudnia

Instytut Jana Pawła II KUL zorganizował kolejne Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Gościem był prof. Piotr Gutowski (KUL, PAN), kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, i wygłosił wykład nt. Religia wobec nowego ateizmu - po referacie dyskusja.

 

11 grudnia

Kolejny wykład w ramach cyklu „Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku”, dr. Jerzego Grzybowskiego, „Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956.” Organizator: Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie

 

11 grudnia

Spektakle Teatru Studenckiego z UJ

12 grudnia

odbyło się posiedzenie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem KNP PAN, nt. Wychowanie do wiary czy wychowanie w wierze?. Spotkanie zorganizował Instytut Pedagogiki KUL.

12 grudnia

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowało spotkanie ze Zbigniewem Kiełbem, historykiem i regionalistą, nt. Puławy, których już nie ma.

13 grudnia

Katedra Historii Średniowiecznej KUL oraz Koło Naukowe Historyków Wojskowości zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej.

13 grudnia

Dr Pablo de la Fuente wygłosił wykład pt. Kampania wrześniowa 1939 roku w opinii hiszpańskich wojskowych - wykład w języku hiszpańskm, tłumaczony na polski.

 

13-15 grudnia

Biblioteka Uniwersytecka KUL przygotowała MIKOŁAJKOWY KIERMASZ KSIĄŻKI

14 grudnia

Odbyło się 4th Legal Forum organizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Wydział Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji KUL.

 

14 grudnia

III edycja Polonistycznego Repetytorium Przedmaturalnego zorganizowanego przez Instytut Filologii Polskiej KUL

14 grudnia

Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Sztuki oraz Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu zorganizowali  XV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki nt. Spór o piękno.

 
 

15 grudnia

Katedra Dramatu i Teatru KUL zorganizowała sesję: Czytanie dramatu - mninatury analityczne

17 grudnia

Wykład mgr Marioli Sobolewskiej pt. Tragedie i ofiary. Zródła i współczesne kontrowersje.

17 grudnia

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zorganizował spotkanie z red. Marią Przełomiec („TVP INFO” - „Studio Wschód”), połączone z promocją jej książki pt. Tymoszenko. Historia niedokończona.

17 grudnia

wykład dr. Jacka Jaźwierskiego z cyklu Intrygująca Tajemnicza Sekretna - Sztuka, Tajemnica malarstwa Caspara Davida Friedricha, organizatorzy Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 
 

17 grudnia

Instytut Filologii Polskiej KUL wraz z  Ośrodekiem Badań nad Twórczością Cypriana Norwida zorganizowali wykład prof. Rolfa Fiegutha (Fryburg) pt. Reżyseria światłem słonecznym w Quidamie.

18 grudnia

W auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL cała społeczność akademicka spotkała się na Opłatku Uniwersytecki.

18 grudnia

Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

19 grudnia

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" zorganizował spotkanie z Pawłem Milcarkiem połączone z promocją kwartalnika Christianitas