uyteeru7

 

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki działa już prawie pół wieku. Ma na swoim koncie wiele sukcesów związanych z organizowaniem wystaw znanych artystów, a także promowaniem młodych talentów.

Z inicjatywy Koła miały (i mają) miejsce liczne spotkania z historykami sztuki, krytykami, artystami, podczas których swoje wykłady głoszą tak znamienici goście, jak Jerzy Bereś, Maria Poprzęcka, Ewa Kuryluk czy Michał Gradowski. Wiele z nich odbywa się w ramach Forum Sztuki, które ma swoje korzenie jeszcze w latach 60 - tych, kiedy to Koło Naukowe oraz działająca w jego ramach grupa artystyczna INOPS zorganizowało Tydzień Sztuki Nowoczesnej. Odbył się wówczas cykl wystąpień wybitnych osobistości ze świata kultury i sztuki. Tego typu inicjatywy pozwalają wszystkim studentom na aktywny udział w życiu akademickim, dają możliwość obcowania z ludźmi, o których przecież się uczymy.

Główną formą działalności Koła są także różne wyjazdy naukowe. I to nie tylko w granicach naszego pięknego kraju. Zwiedzamy podczas nich zarówno wielkie miasta, jak i te mniej znane, ale bogate od strony „historyczno - sztucznej".
Chcemy dotrzeć z tym pomysłem do jak największej grupy studentów, gdyż często jest to jedyna możliwość, aby te miejsca odwiedzić. Nasze wyjazdy organizujemy także przy okazji wystaw, które odbywają się w rożnych muzeach, galeriach, zamkach etc.

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki współpracuje z katedrami Instytutu Nauk o Sztuce, Galerią 1 im. B. Słomki, a także od lutego 2007 r. współpracowało przez pewien okres z reaktywowanym lubelskim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, z którym przeprowadzono prace konserwatorskie na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. W planach działalności Koła są również konferencje studenckie, którym będziemy chcieli nadać cykliczny charakter.

Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu ludzi pełnych pasji i chęci działania, uda nam się wiele osiągnąć i rozszerzyć działalność Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki.
Autor: koło
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2020, godz. 15:17 - Magda Morello