1. Spotkanie z cyklu "wernisaże literackie" z dr Anną Frajlich organizowane przez Wschodnią Fundację Kultury „Akcent”, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL (20.05.2013 r.) [plakat] [zobacz relację TVP Lublin]
 2. Promocja książki Literatura polska w Izraelu. Leksykon, red. Karolina Famulska-Ciesielska, Sławomir Jacek Żurek,organizowana przez Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KULPracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Radio Lublin S.A. (Radio Lublin, 06.06.2013 r.), [plakat]; [zobacz relację "Niecodziennika Bibliotecznego"];  [zobacz fotoreportaż cz. 1.]; [zobacz fotoreportaż cz. 2.].
 3. Wieczór autorski Jonatana Barkaia i promocja tomu poetyckiego Zatracona metropolia (Centrum Kultury w Lublinie, 11.06.2014 r.) [plakat]; [zobacz fotoreportaż].
 4. Międzynarodowa Mutlidyscyplinarna Konferencja Naukowa "Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce [zobacz fotoreportaż: część pierwsza; część druga].
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i Dziś (Zamość 18–20 listopada 2014 r.  Centrum "Synagoga" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego). [szczegóły English version]

   

 6. Spotkanie z cyklu "Spotkania z kulturą żydowską" Centrum Kultury w Lublinie  „To nie ja wymyśliłem ten kraj”.  O Izraelu Hłaski rozmawiają: Piotr Weiser i Sławomir Jacek Żurek. Spotkaniu towarzyszyć będzie promocja najnowszej książki  „To nie ja wymyśliłem ten kraj” Piotra Weisera. Izrael Hłaski (Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL, Edukacja Kulturalna Centrum Kultury w Lublinie, 10.06.2015 r., godz. 18.00; Sala Czarna Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12)
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu Pereca" (Warszawa-Zamość, 7-10.09.2015 r.) organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLINPolskie Towarzystwo Studiów JidyszystycznychFundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL [zobacz fotoreportaż], [program]
 8. Seminarium naukowe „Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady" (Centrum Badań Holocaustu Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagielońskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią
  i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej  (KUL) 
  oraz Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej (KUL), Lublin Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala 056, 21-22. 03. 2 0 1 7 r.) zobacz program
 9. Serdecznie zapraszamy na wieczór autorski Piotra Szewca. Prowadzenie: prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL) (Restauracja Hades-Szeroka, ul. Grodzka 21, 21.03.2017 r., godz. 19.30)

  powiększ

   

   

 10. Wykład otwarty dr. hab. prof. UP im. KEN Łukasza Sroki "Ruch kibucowy w XIX i XX wieku
  oraz etapy jego rozwoju". 24.04. 2017 r., godz. 12.00, sala CTW 056

   

  [powiększ]

 11. Promocja książki Łukasza Sroki i Mateusza Sroki Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł (Jesziwa Chachmej Lublin, 24.04.2017 r., godz. 17.30)

   

  [powiększ]

 12. Program badawczy (2016-2019) Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa
 13. Spotkanie z prof. Janem Grosfeldem (UKSW) poświęcone książce "Dlaczego chrześcijanie potrzbują Żydów?" (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; 21.03.2018 r., godz. 12.00, sala GG 208)

 

 

 

[powiększ]

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020, godz. 14:04 - Sławomir Żurek