Koło Polonistów Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstało w roku 1919. Było czwartą z kolei tego typu organizacją powstałą na ziemiach polskich. 

Statut koła przyjęty został jako wzorcowy dla innych naukowych stowarzyszeń młodzieży akademickiej Uniwersytetu Lubelskiego już na wiosennym zebraniu senatu w marcu 1919 roku.

Przez prawie 100 lat koło działało w ramach poszczególnych sekcji, które były powoływane i formowane adekwatnie do potrzeb członków. 

Sekcje:

metodologiczna, językoznawcza, edytorska, krytycznoliteracka, bibliofilska, zjazdowa, imprezowa, samopomocy studenckiej, filmowa, dziennikarska, teatrologiczna, Teatr Akademicki, mediewistyczna, twórczości własnej, bibliograficzna, literatury współczesnej i muzykologiczna.

 

 koooooooooooooooo_120

 

Koło Polonistów KUL zajmowało się działalnością wydawniczą. Jednym z najdłużej wydawanych pism był "Polonista". Inicjatywa

powstała w 1951 roku, czasopismo było wydawane (z przerwami) przez 20 lat. "Polonista" został odnotowany przez Polska Bibliografię Literacką. 

Było to wzorcowe pismo polonistów. Ukazywało się przez wiele lat najpierw jako miesięcznik, potem dwumiesięcznik, a w końcu kwartalnik. Wychodziło w kilku egzemplarzach, starannie odbijanych i opracowywanych graficznie. W pewnym okresie ukazywał się w około 100 egzemplarzach, które odbijano techniką powielaczową. 

 

Link do czasopisma "Polonista"

 

Historię Koła Polonistów przedstawił prof. dr hab. Adam Fitas (były członek i wieloletni kurator KPS KUL). Książka nosi tytuł "Koło Polonistów KUL (1919-2019) Szkice. Wspomnienia. Materiały".

 

 

Książka o Kole Polonistów

 

Informacje zamieszczone w tej zakładce pochodzą z powyższej książki, a także opracowane na podstawie materiałów z Archiwum Uniwersyteckim KUL oraz Archiwum Koła Polonistów znajdującym się w siedzibie KPS KUL GG-351.

W miarę czasu, postaramy się umieszczać w tej zakładce, nowe informacje.

Prosimy także, wszystkie osoby, które mogłoby przekazać nam coś związanego z historią KPS, o pomoc.

 

 

Autor: Klaudia Krupa
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021, godz. 15:28 - Magdalena Majcher