iii_rzeczpospolita_polska1

1990
  Podjęcie starań o zwrot Uniwersytetowi majątku zagrabionego przez władze PRL. W ciągu kilku lat odzyskano majątek Fundacji Potulickiej oraz tereny w dzielnicy Konstantynów w Lublinie, gmach Collegium Anatomicum i inne nieruchomości w centrum miasta.
   
  Utworzenie Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli.
   
1991
 

Ustawa Sejmowa Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu KUL od 1 stycznia 1992 dotacji z budżetu państwa na cele dydaktyczne i stypendia dla studentów według zasad uczelni państwowych.

 

 

1992
  Odrodzenie Fundacji im. Anieli hr. Potulickiej.
   
1998
  Powstanie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
   
 

Początek rozbudowy Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

 

1999
  Powstanie Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.
   
2000
  Oddanie do użytku Collegium Jana Pawła II.
   
27 lipca Podpisanie aktu założycielskiego Polsko-Ukraińskiego Kolegium Europejskiego przez KUL i UMCS.
   
2002
październik

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu KUL otrzymało nowoczesną halę sportową na Poczekajce.

   
 

Przyznanie Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu KUL uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych.

 

 

2004
 

Powstanie Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

 

 

2005
4 kwietnia

Senat KUL po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, w hołdzie dla Wielkiego Papieża-Polaka, podjął uchwałę o zmianie nazwy Uniwersytetu na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

 

2006
15 października

Oddanie do użytku gmachu Collegium Norwidianum.

 

 

2007
4 czerwca

Odsłonięcie pomnika Cypriana Norwida przed Collegium Norwidianum.

 

 

2008
30 maja

Uroczyste otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL, z okazji 90-lecia Uniwersytetu, w uroczystość Święta Patronalnego.

 

 

31 maja

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów KUL z okazji 90-lecia Uniwersytetu

 

 

16 października

Powołanie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli.

 

 

19 października

Oddanie do użytku gmachu Collegium Iuridicum przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie, przeznaczonego dla Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Lech Kaczyński.

 

 

2 grudnia

Ustawa Sejmowa o przyznaniu dotacji na inwestycje dla KUL z budżetu państwa według zasad uczelni państwowych. Ustawa z inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP stanowiła swoistą realizację uchwalonej w 1938 r. ustawy o finansowaniu KUL.

 

Strona 1 z 3 :: Idź do strony: [1] 2 3