Serdecznie zachęcamy przedstawicieli i członków kół naukowych do zapoznania się z projektem "Inkubator Współpracy Akademickiej".

 

Link do artykułu

"Inkubator Współpracy Akademickiej"- projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – odbył się w dniach 4-8 września 2017 w ramach XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów (Nowy Sącz/Krynica). Lider projektu: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, partner projektu: Parlament Studentów RP. Założeniem projektu było stworzenie przestrzeni networkingowej dla studentów, rozwój ich kompetencji miękkich, a także stworzenie pomysłów i sieci współpracy studenckiej na arenie krajowej i międzynarodowej. W witrynie projektu przedstawiamy jego efekty wypracowane w formie publikacji przez samych uczestników projektu jak również ekspertów pracujących i współpracujących z Fundacją Nowy Staw.


Jest nam miło nadmienić, iż artykuł pt. "W jaki sposób angażować się społecznie po zajęciach na uczelni?" został przygotowany przez wiceprzewodniczącą naszego Koła - Marlena Przygoda!


Życzymy miłej lektury!

Autor: Marlena Przygoda
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2018, godz. 18:56 - Marlena Przygoda