Polski Związek Głuchych
Fundacja Dzieci Niczyje
oraz

Microsoft

mają zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji

,,Internet a dzieci niesłyszące - przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez eliminowanie zagrożeń internetowych”

Konferencja stanowić będzie okazję do zaprezentowania materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie pt. „3…2…1…Internet”, przystosowanych specjalnie do użytku przez dzieci niesłyszące, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Stanowić będzie zarazem platformę do dyskusji i wymiany doświadczeń nt. roli nowoczesnych technologii w życiu osób niesłyszących, oraz właściwych nawyków korzystania z Internetu.Na konferencję zapraszamy przedstawicieli władz oświatowych, dyrektorów i nauczycieli szkół dla uczniów niesłyszących, organizacje społeczne.

Konferencja odbędzie się 30 września (czwartek) 2010 r., w godz. 11.00-14.00,
w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, w auli głównej,
Plac Trzech Krzyży 1/3.

 

 Plan konferencji:
10.30 - 11.00

Rejestracja gości


11.00 - 11.10

Otwarcie konferencji i wprowadzenie w tematykę konferencji

Jacek Murawski,
Dyrektor Generalny, Microsoft

11.10 - 11.20

Powitanie w imieniu Patrona konferencji

zaproszenie wysłano do:
Zbigniew Włodkowski,

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

11.20 - 11.30

proponowany temat wystąpienia:
Integracja i wyrównywanie szans społecznych

Jarosław Duda,
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

11.30 - 11.40

Powitanie w imieniu Patrona konferencji

zaproszenie wysłano do:
Elżbieta Radziszewska,

Minister, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania

11.40 - 11.55

proponowany temat wystąpienia:
Bezpieczeństwo w Internecie - perspektywa europejska

Janice Richardson,
Coordinator of the Insafe network, Senior Advisor, European Schoolnet

11.55 - 12.05

proponowany temat wystąpienia:
Niesłyszący w świecie nowoczesnych technologii

Kajetana Maciejska-Roczan,
Prezes, Polski Związek Głuchych

12.05 - 12.15

proponowany temat wystąpienia:
Technologie informatyczne i funkcjonalności ich konfigurowania przez użytkowników niesłyszących


Patryk Góralowski,
Windows Consumer Director

12.15 - 12.35

proponowany temat wystąpienia:
Zagrożenie dzieci w Sieci

Łukasz Wojtasik,
Fundacja Dzieci Niczyje

12.35 - 13.00

proponowany temat wystąpienia:
Wprowadzenie w 3...2...1...Internet i wersję dla dzieci niesłyszących

Marek Kosycarz,

Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej, Microsoft

13.00 - 13.45


Panel dyskusyjny:

Zagrożenia internetowe a sposoby przeciwdziałania im w kontekście kontaktu z głuchym użytkownikiem Sieci

Moderator: Katarzyna Lorecka, Microsoft

Paneliści:

1. Paweł Rosik, Polski Związek Głuchych

2. Marta Wojtas, Przedstawiciel Helpline

3. Marek Dudek, Przedstawiciel NASK

4. Wojciech Kulesza, Prezes Fundacji Widzialni, Strony Internetowe bez barier

5. Przedstawiciel szkoły integracyjnej


Zamknięcie konferencji


45 min

Poczęstunek


Autor: Paweł Kasprzak
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2010, godz. 16:31 - Paweł Kasprzak