Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

  • Formularz zgłoszeniowy (pobierz) wypełniony komputerowo - NA FORMULARZU JEST WYMAGANY WPIS O ŚREDNIEJ OCEN Z DZIEKANATU (UWAGA! OBOWIĄZUJE MINIMALNA ŚREDNIA UPRAWNIAJĄCA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 3,5);
  • CV w języku polskim;
  • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną (sprawdź wymagany poziom na liście umów). Może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie o zdanym egzaminie językowym ze SJO KUL konieczne jest, aby zaświadczenie  zawierało poziomu kursu oraz ocenę końcową. Nie dotyczy to studentów większości* neofilologii oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim na KUL (w przyopadku wyjazdu na cstudia w języku angielskim).

*Szczegóły w dokumencie "Zasady rekrutacji i kryteria selekcji na studia Erasmus+"

 

UWAGA!!! Studenci nie posiadający ww. zaświadczeń o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania i będą przechodzić egzamin językowy w pierwszym tygodniu po ukończonej rekrutacji. Informacje o trybie, miejscu i czasie egzaminu studenci otrzymają drogą mailową zaraz po zakończeniu rekrutacji.

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć (osobiście lub mailem) do Sekcji Mobilności Akademickiej Działu Współpracy z Zagranicą (dane poniżej).

 

KONTAKT:
Sekcja Mobilności Akademickiej
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

KONWIKT pok. 79
mgr Alicja Pilorz, alicja.pilorz@kul.pl,  tel. 81 445-41-81

mgr Renata Kras, renata.kras@kul.pl, tel. 81 445-41-83