Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

NA FORMULARZU JEST WYMAGANY PODPIS KOORDYNATORA KIERUNKOWEGO ORAZ WPIS O ŚREDNIEJ OCEN Z DZIEKANATU (UWAGA! OBOWIĄZUJE MINIMALNA ŚREDNIA UPRAWNIAJĄCA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 3,5)

  • CV w języku polskim
  • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego. Może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie o zdanym egzaminie językowym ze SPNJO KUL na poziomie odpowiadającemu wymaganiom uczelni zagranicznej (sprawdź wymagany poziom na liście umów) - konieczne jest, aby zaświadczenie  zawierało poziomu kursu oraz ocenę końcową. Nie dotyczy to studentów większości* neofilologii oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim na KULu. *Szczegóły w dokumencie "Zasady rekrutacji i kryteria selekcji na studia Erasmus+".

UWAGA!!! Studenci nie posiadający ww. zaświadczeń o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania i będą przechodzić egzamin językowy w pierwszym tygodniu po ukończonej rekrutacji. Informacje o trybie, miejscu i czasie egzaminu studenci otrzymają mailem zaraz po zakończeniu rekrutacji.

Komplet dokumentów należy dostarczyć (osobiście lub mailem) do Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą (dane poniżej).

 

KONTAKT:
Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

GG pok. 203
mgr Alicja Pilorz, alipil@kul.pl,  tel. 81 445-41-81

mgr Renata Kras, renata.kras@kul.pl, tel. 81 445-41-83