Poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji - kwalifikacje uzyskiwane po ukończeniu studiów I stopnia

 

Poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji - kwalifikacje uzyskiwane po ukończenia studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2020, godz. 12:21 - Anna Łukasiewicz