Jan Paweł II na KUL

Wizyta Jana Pawła II na KUL 9 czerwca 1987 r.