Ks. dr Jarosław Kisieliński

Biogram naukowy

ks_Jaroslaw_Kisielinski.jpgUr. w 1968 r. w Łukowie. Kapłan Diecezji Siedleckiej, mgr teologii, dr nauk humanistycznych w zakresie historii - muzykologii. Studia filozoficzno-teologiczne odbył na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach (1987-1993), studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii KUL (1994-1999).

Od 1999 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Muzykologii KUL. Od 2004 r. jest wykładowcą w WSD w Siedlcach, od 2007 r. w WSD Ojców Kapucynów w Lublinie. Od 2006 r. prowadzi nauczanie Śpiewów celebransa kapłanów w dekanatach Diecezji Siedleckiej. Od 2007 r. bierze udział w jury Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Śpiewający Słowik. Od 2009 r. jest członkiem Arp Schnitger Gesellschaft e.V. w Brake w Niemczech oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, m. in.: Das Organeum in Weener (Niemcy), Biblioteks- und Informationssystem der Universitets Oldenburg (Niemcy), Orgelbauwerkstatt Jürgen Ahrend w Leer-Loga (Niemcy), Orgelbau Alfred Führer w Wilhelmshaven (Niemcy).

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Instrumentologii IM KUL Jana Pawła II. Zajmuje się historią i teorią budowy organów.

 

Lista publikacji:

Publikacje.jpg

Autor: o. Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2010, godz. 08:25 - Robert Bernagiewicz