Katedra Filologii Łacińskiej

 

OBSADA PERSONALNA KATEDRY:

 

ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL - kierownik Katedry

biblia_640

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

 

dr Agata Łuka - asystent

dr Wojciech Kopek - asystent

 

 

Doktoranci:

 

ks. mgr Michał Cichoń

 

mgr Dominik Szurgot

 

 

 

 

 

 

 

wergiliusz_i_muzy_682

 

 

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

 

- poezja łacińska w późnym antyku i we wczesnym średniowieczu (Wenancjusz Fortunat);

- wybrane zagadnienia w twórczości Bedy Czcigodnego (De temporum ratione, De temporibus, De natura rerum);

- twórczość Amalariusza z Metzu;

- język łaciński w źródłach i dokumentach Kościoła;

- Latinitas viva,

-poezja i proza łacińska polskiego i zachodnioeuropejskiego renesansu,

- epigramat renesansowy; religijna poezja łacińska renesansu i baroku;

- wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska,

- genologia historiografii rzymskiej

- łacińska literatura retoryczna,

- lingwistyka tekstu (spójność tekstu, granice tekstu).

 

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 13:53 - Magdalena Grela-Tokarczyk