Problematyka badawcza:

- historia literatury francuskiej i rozwój francuskiej myśli politycznej przełomu XVIII i XIX wieku (Kontrrewolucja francuska);
- powieść francuska schyłku XIX wieku, naturalizm, dekadentyzm, dandyzm;

- literatura francuska i belgijska oraz teatr XX i XXI wieku, relacje tekst-obraz, obrazowość w tekście;

- historia i teoria teatru francuskiego z uwzględnieniem semiotyki, antropologii i socjologii teatru;

- literackie formy utopii w XVII i XVIII wieku.

 


Kierownik Katedry
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski


Obsada Personalna Katedry
dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
mgr Laurent Muller
dr hab. Judyta Niedokos

dr hab. Sebastian Piotrowski

mgr Stanisław Świtlik

mgr Julien Thibaud

dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL

 

Kontakt
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

pokój 357 (Gmach Główny)

tel.   +48 81/ 445 43 57

fax:  +48 81/445 43 45

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2020, godz. 12:23 - Edyta Kociubińska