Problematyka badawcza

Dyscyplina: kultura i literatura francuska
Specjalności: literatura francuskiego Oświecenia, teatr i powieść francuska XIX i XX wieku.


Główne kierunki badań katedry:
- historia literatury francuskiej i rozwój francuskiej myśli politycznej przełomu XVIII i XIX wieku (Kontrrewolucja francuska);
- powieść francuska XIX w.
- historia i teoria teatru francuskiego z uwzględnieniem semiotyki, antropologii i socjologii teatru.

 


Kierownik Katedry
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski


Obsada Personalna Katedry
dr hab. Edyta Kociubińska
mgr Laurent Muller
dr hab. Judyta Niedokos

dr hab. Sebastian Piotrowski

mgr Julien Thibaud
dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL

 

Kontakt
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II

Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

pokój 357 (Gmach Główny)

tel.   +48 81/ 445 43 57

fax:  +48 81/445 43 45

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 17:45 - Edyta Kociubińska