tel. +48 81 445 43 26 kul
pok. GG-317 (Gmach Główny)

 

 


Kierownik Katedry

 

dr hab. Anna Rutka, prof. KUL

 

 

Główne obszary badawcze:

 

W katedrze prowadzone są wielopłaszczyznowe badania nad sposobami całościowego ujęcia człowieka w literaturze niemieckojęzycznej od jej początków po wiek XIX. W ramach badań nad starszą literaturą uwzględniane są zagadnienia dotyczące m.in. sekularyzacji i wtórnego nacechowania dyskursów religijnych, statusu literatury katolickiej, refleksji metodologicznej.  Zjawiska te porównywane są z analogicznymi procesami w polskiej literaturze, co pozwala uchwycić zarówno specyfikę poszczególnych obszarów językowych, jak i dokonujący się  między nimi transfer kulturowy.

 

Drugim obszarem prac naukowych prowadzonych w Katedrze są problemy związane z literaturą niemieckojęzyczną XX. i XXI. wieku. Zakres namysłu naukowego obejmuje m. in.: literaturoznawcze badania nad zagadnieniami kulturowo-społecznej konstrukcji płci w kontekście niemieckiego, niemiecko-żydowskiego, austriackiego i austriacko-żydowskiego dyskursu postpamięciowego, komparatystyczne badania nad tabu pamięci w kulturze i literaturze polskiej, niemieckiej i austriackiej, twórczość współczesnych niemieckojęzycznych pisarzy pochodzenia żydowskiego (literatura niemiecko-żydowska) oraz Shoah i literatura, problematyka Zagłady od lat osiemdziesiątych XX wieku do współczesności.

 

Trzecim polem zainteresowania Katedry jest kulturoznawcza problematyka mediów i sztuk audiowizualnych. Tutaj analiza naukowa dotyczy historii i teorii dramatu i teatru niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego, publicystyki literackiej i krytyki teatralnej w XIX i XX wieku, form działalności parateatralnej. Ważnym kierunkiem badań jest historia i teoria filmu, kultura audiowizualna na przełomie XIX i XX wieku oraz początki kina, jak również zagadnienia związane z dydaktyką filmu i metodyką jego stosowania jako środka przekazu i pomocy naukowej, sztuki audiowizualne i massmedia w dydaktyce nauczania języka niemieckiego

 

 

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2020, godz. 18:51 - Sylwia Mitko