14 maja 2021 roku na platformie „MS Teams” odbyły się pierwsze Obrady Okrągłego Stołu Studentów Rusycystów czterech Uniwersytetów.

Językami obrad były rosyjski oraz polski. Podczas obrad zaprezentowali się przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego z projektem: Postawy polityczne w muzyce ZSRR i współczesnej Rosji; Uniwersytetu Warszawskiego z tematem: Философия искусства Л.Н. Толстого в музыке Г.И. Уствольской oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wystąpili z tematem: Szamanizm syberyjski.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentował Pan Patryk Hyjek – student III roku Lingwistyki stosowanej – który zaprezentował projekt Многоконфессиональная Россия. Wystąpienie zostało bardzo dobrze odebrane.

Serdecznie gratulujemy debiutu!

W imieniu organizatorów

dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

 

 

Obrady Okrągłego Stołu dydaktyków rusycystów

 

Szanowni Państwo! 

W tym roku w semestrze letnim rozpoczynają się cykliczne spotkania dydaktyków rusycystów czterech uniwersytetów, których organizatorami są: 

 

  • dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich KUL
  • dr Katarzyna Kordas-Shaginyan, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Dydaktyki
  • dr Katarzyna Martyniuk, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Dydaktyki
  • dr Justyna Deczewska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Języków Obcych
  • dr Zoja Kuca, Uniwersytet Łódzki, Instytut Rusycystyki, Zakład Przekładu i Dydaktyki

 

Pierwsze spotkanie dydaktyków rusycystów odbędzie się 26 marca 2021 roku o godzinie 17.00 na platformie „MS Teams”.

Dyskusje pierwszego spotkania będą skupiały się wokół rozgrzewki językowej przeprowadzonej w warunkach zdalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące formatu planowanych obrad dostępne są u organizatorów.

 

Kontakt: 

dr M. Wideł-Ignaszczak: malgorzata.widel-ignaszczak[at]kul.pl

dr K. Kordas-Shaginyan: katarzyna.kordas[at]uwr.edu.pl

dr K. Martyniuk: katarzyna.martyniuk[at]uwr.edu.pl

dr Zoja Kuca: zoja.kuca[at]uni.lodz.pl 

dr Justyna Deczewska: justynadeczewska[at]uw.edu.pl

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tą problematyką do dołączenia do spotkania.

 

 

Zebranie pracowników

 

Szanowni Państwo,
zebranie pracowników Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich odbędzie się 11 lutego 2021 roku o godzinie 15.00 za pośrednictwem platformy „MS Teams”.

 

 

 

 

Archiwum

Autor: Magdalena Kawęcka
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021, godz. 07:49 - Marcin Cybulski