KDP W AKCJI, CZYLI JAK DZIAŁAMY

Spotkania Koła Dydaktyków Polonistów odbywają się raz w miesiącu. Podczas nich przygotowujemy różne inicjatywy, skierowane do uczniów szkół, z którymi współpracujemy, nauczycieli oraz samych studentów. Do naszych cyklicznych działań należą m.in.:

 

  • „Zeszyty Nauczyciela Polonisty” – blog KDP, gdzie zamieszczane są konspekty lekcji języka polskiego autorstwa członków koła, biblioteczka nauczyciela polonisty zawierająca artykuły dydaktyków polonistów. Nie zabrakło również miejsca na zakładki poświęcone metodom nauczania i poloniście – świadomemu użytkownikowi Internetu.

 

  • Warsztaty teatralne, medialno – retoryczne i dziennikarskie dla uczniów szkół, prowadzone przez członków KDP. Dotychczas współpracowaliśmy z Gimnazjum numer 10 w Lublinie, Gimnazjum numer 3 w Lublinie, Gimnazjum numer 1 w Świdniku, Gimnazjum numer 1 w Zamościu. Nasze warsztaty zaprezentowaliśmy podczas dwóch Lubelskich Festiwali Nauki (2013 r. i 2014r.)

 

  • Cykl spotkań „Polonisto, poznaj Lublin”, w ramach, których zwiedzamy lubelskie muzea i izby pamięci. Organizujemy także wspólne wyjścia na spektakle teatralne.

 

  • „Konspektomania”, czyli konkurs na najlepszy konspekt lekcji języka polskiego dla studentów.

 

 

A także:

  • udział w akcji „Szlachetna paczka”, coroczne spotkanie opłatkowe, udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz w innych ośrodkach uniwersyteckich; korzystanie z różnych szkoleń i kursów, m.in. szkolenia „Better life”, organizowanego przez Fundację Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu. Współpracujemy także Kołem Studentów Socjologii KUL.
  • Ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów, doktorantów i nauczycieli języka polskiego Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku, którą organizowaliśmy 22.05.2015r.

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015, godz. 23:10 - Agnieszka Karczewska