Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Socjologii Strukturi Działań Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję "Kobiety i mężczyźni w Postrodzinnym świecie", która odbędzie się 9 kwietnia 2014 roku w Łodzi.
Sesja plenarna zaprojektowana jest jako dyskusja nad kondycją współczesnej rodziny i jej alternatywnymi formami oraz nad przemianami społecznych ról kobiet i mężczyzn w obszarze życia prywatnego. Do udziału w sesji plenarnej zostali zaproszeni następujących eksperci: prof. zw. dr hab. Krystyna Slany - Uniwersytet Jagieloński, prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska - Uniwersytet Łódzki, prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski - Uniwersytet Warszawski, prof. zw. dr hab Tomasz Szlendak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie
www.kobietyimezczyzni.uni.lodz.pl
Autor: Grzegorz Siwczak
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2013, godz. 23:55 - Grzegorz Siwczak