Koło Naukowe Informatyków powstało z inicjatywy studentów matematyki w 1999 r. Od początku miało na celu poszerzanie horyzontów studentów w dziedzinie ogólnie rozumianej jako informatyka ze szczególnym naciskiem na aspekty programistyczne. Przez cały okres działalności członkowie Koła opracowali kilka prac naukowych, brali udział w konferencjach naukowych oraz sami organizowali konferencje naukowe, utworzyli grupy tematyczne, uruchomili serwer Koła oraz serwis www. Dzięki usilnym staraniom poprzednich zarządów Koła udało się stworzyć biblioteczkę informatyczną oraz wygospodarować pomieszczenie na siedzibę Koła.


Obecnie kuratorem Koła Naukowego Informatyków jest mgr inż. Kamil Zieliński.

 

Skład zarządu w roku akademickim 2023/2024

  • Prezes: Kinga Dybka
  • Wiceprezes: Kamil Kamieniak
  • Sekretarz: Dominik Witkowski
  • Skarbnik: Krystian Krzos

 

Koło Naukowe Informatyków ściśle współpracuje z Grupą KUL.NET, organizacją znajdującą się pod patronatem Microsoftu, na czele której stoi Microsoft Student Partner – Damian Gasiński.

Spotkania członków grupy odbywają się regularnie, a prezentacje prowadzone są głównie przez studentów. Grupa zajmuje się przede wszystkim najnowszymi technologiami .NET, jak i również innymi gałęziami informatyki. Stawia również nacisk na rozwijanie przez członków umiejętności miękkich, niezwykle przydatnych w firmach informatycznych oraz na wdrażaniu w tematykę biznesową. Dla aktywnych członków grupy organizowane są liczne wyjazdy na konferencje i różnego rodzaju spotkania zamknięte. Przykładem jest wyjazd do Warszawy na polskie finały największego na świecie konkursu informatycznego, Imagine Cup, a także na inne eventy organizowane przez firmę Microsoft - Noce z Technologią czy Noce Żywych Developerów. Wszyscy członkowie grupy mają możliwość spotykania się w tzw. grupach tematycznych, których przedmiot zainteresowań jest bardziej uszczegółowiony i odnosi się zazwyczaj do jednej gałęzi nauk informatycznych. Spotkania każdej z nich odbywają się regularnie, raz w tygodniu.


Obecnie działają następujące grupy tematyczne:

Gamers KUL.NET

Jeśli od dziecka interesowałeś się grami komputerowymi, zadawałeś sobie pytanie jaka jest ich geneza oraz jak wygląda ich tworzenie ze strony technicznej – zapraszamy. Lider Damian Gasiński wprowadza pasjonatów w świat Gamedev’u. Uczestnicy od podstaw uczą się tworzenia gier w środowisku Construct oraz Unity.

SQL KUL.NET

Grupa, pod przewodnictwem Adriana Noska zgłębia tajniki zapytań T-SQL. Cykl regularnych spotkań, na których każdy zainteresowany wdraża się w tematy z zakresu baz danych/reporting services. Wystarczą zapał i chęci, aby odnaleźć się w świecie skomplikowanych procedur i zapytań. 

C# KUL.NET

Poruszanie się na platformie .NET jest podstawowym aspektem rozwijanym na spotkaniach. Uczestnicy, dzięki prowadzącym grupę: Jarosławowi Wąsikowi oraz Vladyslawowi Verenich, poznają naturę języka C#. Rozwijana jest umiejętność pisania programów komputerowych, webowych, oraz mobilnych.

Event KUL.NET

Spotkania prowadzone przez Marcina Ziółkowskiego oraz Karola Kamieniarza mają przede wszystkim na celu przygotowanie uczestników do organizacji niezwykłych eventów, takich jak Lubelskie Dni Informatyki, które na stałe włączyły się w tradycję Grupy, IT Academic Day oraz wielu innych. Członkowie mają okazję poznać również techniki zarządzania projektem, pracy w zespole oraz samorealizacji, dzięki zapraszanym na spotkania prelegentom z różnych, Poza grupami tematycznymi KNI we wcześniejszych latach organizowało Warsztaty Kryptografii i Ochrony Informacji, których głównym celem było umożliwienie studentom i młodym pracownikom naukowym zaprezentowanie swoich prac z dziedzin związanych z ochroną informacji w systemach komputerowych oraz integracja środowiska młodych matematyków i informatyków zajmujących się kryptografią i bezpieczeństwem systemów komputerowych.

Obecnie najważniejszym wydarzeniem w ramach Koła oraz KUL.NETu jest wspomniana wcześniej, coroczna konferencja Lubelskie Dni Informatyki, która zrzesza w czasie jej trwania setki osób chcących poznawać nowości z dziedziny informatyki. Prelegenci na LDI zapraszani są z całej Polski (a od niedawna - i z całego świata) oraz prowadzą wykłady na najwyższym poziomie w tematyce zarówno technologii, które już istnieją jak i tych, które właśnie wkraczają na dziedziniec nauki informatyki. To wspaniała okazja, aby dzięki prowadzonym warsztatom, rozwinąć swoje umiejętności techniczne i personalne, oraz o wiele lepiej poznać branżę IT. Ósma edycja LDI zgromadziła niemal 1000 pasjonatów nowych technologii. Serdecznie zapraszamy na stronę wydarzenia: ldi.info.pl.
Innym technologicznym przedsięwzięciem grupy KUL.NET jest organizacja konferencji IT Academic Day. Wydarzenie to zrzesza studentów poszukujących siebie w świecie informatyki, a także osoby blisko z nią związanych, które przez udział w prowadzonych prelekcjach pragną poszerzyć swoje technologiczne horyzonty. Bliźniaczą konferencją jest Junior IT Day skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Koło Naukowe oraz KUL.NET, oprócz kreowania własnych konferencji, angażuje się również we współpracę z innymi organizacjami, pomagając w tworzeniu wydarzeń technologicznych. To wspaniała okazja do poszerzenia cennych kontaktów oraz do zdobywania nowych doświadczeń.

 

Zarząd KNI

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2024, godz. 10:38 - Kamil Zieliński