Z inicjatywy Prorektora ds. studentów ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Renaty Horbaczewskiej, narodził się pomysł utworzenia Koła Naukowego Miłośników Pszczół KUL. Z dniem 1 października 2019 roku zostało ono wpisane do rejestru kół naukowych i organizacji studenckich.

Celem naszego Koła jest przede wszystkim szerzenie świadomości społecznej w zakresie troski o pszczoły oraz roli pszczół w środowisku naturalnym. Ponadto zamierzamy pomagać w prowadzeniu pasieki na KUL, współpracować z Fundacją Rozwoju KUL w organizowaniu cyklicznej konferencji „Pszczoła w mieście” oraz konkursu „Bliżej pszczół”, przyczyniać się do integracji miłośników pszczół i pszczelarstwa, poszerzać wiedzę i umiejętności studentów w zakresie pszczelarstwa. Studenci zrzeszeni w KNMP pragną także popularyzować pszczelarstwo jako jeden z ważniejszych elementów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. We współpracy z organizacjami chroniącymi środowisko, pszczelarzami oraz innymi podmiotami zamierzamy organizować wykłady otwarte i konferencje naukowe.

Dzięki ogromnemu wsparciu Prodziekan WMIiAK dr hab. Magdaleny Lubiarz, Opiekuna kulowskiej pasieki ks. Tomasza Gałuszki oraz Kuratora Koła mgra Marka Solskiego chcemy zmieniać pszczelą rzeczywistość.

 

Mamy wpływ na otaczający nas świat.

Chcesz działać razem z nami?

Nie wahaj się - dołącz !!!

Zapraszamy Studentów Wszystkich Kierunków !!!

 

Koło Naukowe na Facebooku:

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Miłośników-Pszczół-KUL-103118934490008/

 

Prezes Koła: Monika Filipiuk [e-mail: filipiuk115@wp.pl]

Kurator Koła: mgr Marek Solski [e-mail: msolski@kul.pl]

 

KUL_canon_59

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 10:55 - Anna Mitura