Katedra Filologii Greckiej                                                            Katedra Chrześcijańskiej Myśli Politycznej Instytut Filologii Klasycznej                                                              Instytut Politologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II                      Akademia Ignatianum w Krakowie

                                                                                                             

 

Szanowni Państwo

 

Katedra Filologii Greckiej i Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedra Chrześcijańskiej Myśli Politycznej Akademii Ignatianum zapraszają na organizowaną od 3 do 6 października 2012 r.  konferencję naukową poświęconą zagadnieniom religii orfickiej pt: Kolokwia orfickie IV  w Nieborowie. Jest to już czwarte  takie spotkanie organizowane przez Instytut Filologii Klasycznej we współpracy z Akademią Ignatianum. Zorganizowanie tego sympozjum jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie tematyką orficką wraz z jej różnymi aspektami i przejawami w wielu dziedzinach życia Starożytnych, szczególnie w świetle najnowszych odkryć papirologicznych. Naszą intencją jest umożliwienie spotkania oraz dyskusji nad tym niezwykle interesującym  zagadnieniem. Dlatego mile widziane będą wystąpienia dotyczące wszelkich aspektów orfizmu.

                Poprzednie, zorganizowane w latach 2009 - 2011 r. konferencje połączyły badania naukowe filologów klasycznych, historyków, pedagogów, socjologów, biblistów, filologów polskich, ukazując, jak szerokim i wielopłaszczyznowym zagadnieniem jest orfizm. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować formułę spotkania także w kolejnym roku.

                Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 czerwca na adres Organizatora Konferencji – dr Katarzyny Kołakowskiej: kulig@kul.pl

                Opłatę konferencyjną w wysokości 400 PLN, która obejmuję noclegi na terenie kompleksu pałacowego w Nieborowie oraz pełne wyżywienie, prosimy wpłacać do 15 września na konto:

Akademia Ignatianum

Ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

53 1060 0076 0000 3210 0016 0058 z dopiskiem: kolokwia orfickie

                Równocześnie prosimy, aby przygotowane referaty były napisane w formie artykułów gotowych do złożenia do druku i oddane podczas konferencji, dzięki czemu ukażą się jeszcze w 2012 roku.

 

                                                                                                                             Dr Katarzyna Kołakowska (KUL)

                                                                                                                             Dr Hab. Piotr Świercz (AI)

 

Autor: Monika Juchniewicz
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2012, godz. 11:11 - Iwona Wieżel