KOMITET NAUKOWY:

 

Dr bab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ

 

Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL –Dziekan WNS KUL

 

Dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG

 

Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

 

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

 

Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

 

Prof. zw. dr hab. Maria Mendel

 

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak

 

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht

 

Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski –Przewodniczący KNP PAN

 

Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss

 

 

 

Szanowni Państwo mamy zaszczyt poinformować, iż tegoroczną edycję naszej konferencji wzbogaci KOMITET HONOROWY, w skład którego wchodzą:

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński –JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Prof. dr hab. nauk med. Andrzej Drop –JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI, JM Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Ks. dr Marek Smołka –JM Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie

 

Prof. dr hab. Marian Wesołowski –JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Sedecznie dziekujemy za zjednoczenie przedstawicieli uczelni pod hasłem

"Akademickiego Lublina"

Autor: Edmund Kuryluk
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2014, godz. 16:50 - Edmund Kuryluk