1. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Metodolohiji słowianśkoho literaturoznawstwa zorganizowane przez Katedrę polonistyki Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, Łuck (Ukraina) 24 kwiecień 2008. Temat referatu: Problem intertekstualności w polskim dyskursie literaturoznawczym (złożony do druku).
  2. Międzynarodowa konferencja naukowa: Українська, російська, білоруська та польська літератури в європейському контексті, Łuck 30 – 31.10. 2007 (Ukraina), tytuł referatu: Matryca intertekstualna poematu dramatycznego Kasandra Łesi Ukrainki.
  3. VI Międzynarodowa konferencja naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 24 – 26 listopada 2005 r. Temat odczytu: Kamienny gospodarz” Łesi Ukrainki w kręgu donżuanerii europejskiej.
  4. VII Międzynarodowa konferencja slawistyczna Świat Słowian w Języku i Kulturze, zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 22 – 24 kwietnia 2005 w Pobierowie; referat pt. Біографічний контекст Лісової пісні Лесі Українки (за листами поетеси).
Autor: Marta Reda
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2008, godz. 01:47 - Marta Kaczmarczyk