Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej

Tel. (81) 44 54 312

pok. CN-009, CN-003

 

Kierownik          dr hab. Beata Siwek, prof. KUL

                        prof. dr hab. Anna Woźniak

                        dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

                        dr Marta Kaczmarczyk

                        dr Albert Nowacki

                        mgr Katarzyna Wasińczuk (doktorantka)

 

Główne kierunki badań

  • religijne, etyczne i estetyczne aspekty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej
  • rosyjska, ukraińska i białoruska literatura emigracyjna
  • współczesna literatura rosyjska, ukraińska i białoruska w aspekcie nowych ujęć metodologicznych
  • pogranicza historii i literatury
  • problematyka autobiografizmu w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej
  • polsko-wschodniosłowiańskie związki literackie i kulturowe

 

 

Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej powstała w roku akademickim 2019/2020 z połączenia Katedry Literatury Rosyjskiej i Katedry Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2020, godz. 13:17 - Marta Kaczmarczyk