Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej

 

Wydział Nauk Humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14;

Collegium Norwidianum, CN-206
20-950 Lublin

tel. +48 81 4454309

 

e-mail:

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2021, godz. 13:39 - Leszek Wojtowicz